Post by saosangmo » Sun Sep 21, 2014 5:04 pm

hi,
Mình dùng khoảng 20 dự án bằng opencart nhưng hiện chưa tìm ra cách nào để chuyển URL tương ứng với mỗi ngôn ngữ mình tạo.

Ví dụ:
Khi ở tiếng Việt thì là:
http://xeanhthu.com/cho-thue-xe/cho-thue-xe-thang

Còn khi ở tiếng Anh thì là:
http://xeanhthu.com/car-for-rent/car-for-rent-monthly

Các bạn có kinh nghiệm xin chỉ dạy giúp.
thanks

Minimal opencart: dien lanh bach khoa Ha Noi
Opencart without cart function: everon tai Ha Noi
Bep Cong Nghiep http://inoxphuongdiep.com


New member

Posts

Joined
Wed May 18, 2011 11:17 pm
Location - Hanoi

Post by bunny Chinh » Thu Sep 25, 2014 2:43 pm

Tướng ứng tên sản phẩm của mỗi ngôn ngữ bạn tao seo keyword cho ngôn ngữ đó. Sửa trong code model product là lưu vô 1 mảng keyword

Newbie

Posts

Joined
Thu Jun 12, 2014 10:54 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest