Post by phenomenonbg » Fri Feb 07, 2014 9:36 pm

Здравейте проблема с модула е следния - преправен е да показва продукта както и категорията от която е същата схема я направих и за latest и там работи перфектно но при featured модула неиска да ми изкара от коя категория е мисля че нещо бъркам с базата понеже за мен е мътна и кървава там :) та ето кода:
catalog/controller/module/featured.php

Code: Select all

<?php
class ControllerModuleFeatured extends Controller {
	protected function index($setting) {
		$this->language->load('module/featured'); 

		$this->data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');
		
		$this->data['button_cart'] = $this->language->get('button_cart');
		
		$this->load->model('catalog/product'); 
		
		$this->load->model('tool/image');

		$this->data['products'] = array();

		$products = explode(',', $this->config->get('featured_product'));		

		if (empty($setting['limit'])) {
			$setting['limit'] = 5;
		}

		if ($this->config->get('config_catalog_mode')) {
			$this->data['catalog_mode'] = true;
		} else {
			$this->data['catalog_mode'] = false;
		}

		$products = array_slice($products, 0, (int)$setting['limit']);

		foreach ($products as $product_id) {
			$product_info = $this->model_catalog_product->getProduct($product_id);
      
      $s = "SELECT * FROM ".DB_PREFIX."product_to_category pc LEFT JOIN ".DB_PREFIX."category c ON (pc.category_id = c.category_id) LEFT JOIN ".DB_PREFIX."category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id) WHERE pc.product_id = '".(int)$result['product_id']."' AND c.parent_id = 25";
        $r = $this->db->query($s);
      
      $descr = mb_substr(strip_tags(html_entity_decode($product_info['description'])), 0, 770) . '..';
			
			if ($product_info) {
				if ($product_info['image']) {
					$image = $this->model_tool_image->resize($product_info['image'], $setting['image_width'], $setting['image_height']);
				} else {
					$image = false;
				}
				
				if (($this->config->get('config_customer_price') && $this->customer->isLogged()) || !$this->config->get('config_customer_price')) {
					$price = $this->currency->format($this->tax->calculate($product_info['price'], $product_info['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
				} else {
					$price = false;
				}
				
				if ((float)$product_info['special']) {
					$special = $this->currency->format($this->tax->calculate($product_info['special'], $product_info['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
				} else {
					$special = false;
				}
				
				if ($this->config->get('config_review_status')) {
					$rating = $product_info['rating'];
				} else {
					$rating = false;
				}
					
				$this->data['products'][] = array(
          			'description' => $descr,
          			'location' => $r->row['name'],
          			'location_href' => $this->url->link('product/category', 'path='.$r->row['category_id'], 'SSL'),
					'product_id' => $product_info['product_id'],
					'thumb'  	 => $image,
					'name'  	 => $product_info['name'],
					'price'  	 => $price,
					'special' 	 => $special,
					'rating'   => $rating,
					'reviews'  => sprintf($this->language->get('text_reviews'), (int)$product_info['reviews']),
					'href'  	 => $this->url->link('product/product', 'product_id=' . $product_info['product_id']),
				);
			}
		}

		if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/module/featured.tpl')) {
			$this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/module/featured.tpl';
		} else {
			$this->template = 'default/template/module/featured.tpl';
		}

		$this->render();
	}
}
?>
а това е на latest
catalog/controller/module/latest.php

Code: Select all

<?php
class ControllerModuleLatest extends Controller {
	protected function index($setting) {
		$this->language->load('module/latest');
		
		$this->data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');
		
		$this->data['button_cart'] = $this->language->get('button_cart');
				
		$this->load->model('catalog/product');
		
		$this->load->model('tool/image');
		
		$this->data['products'] = array();
		
		$data = array(
			'sort' => 'p.date_added',
			'order' => 'DESC',
			'start' => 0,
			'limit' => $setting['limit']
		);

		if ($this->config->get('config_catalog_mode')) {
			$this->data['catalog_mode'] = true;
		} else {
			$this->data['catalog_mode'] = false;
		}

		$results = $this->model_catalog_product->getProducts($data);

		foreach ($results as $result) {
		 
     $s = "SELECT * FROM ".DB_PREFIX."product_to_category pc LEFT JOIN ".DB_PREFIX."category c ON (pc.category_id = c.category_id) LEFT JOIN ".DB_PREFIX."category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id) WHERE pc.product_id = '".(int)$result['product_id']."' AND c.parent_id = 25";
        $r = $this->db->query($s);
     
		 $product_info = $this->model_catalog_product->getProduct($result['product_id']);
     $descr = mb_substr(strip_tags(html_entity_decode($product_info['description'])), 0, 770) . '..';
     
			if ($result['image']) {
				$image = $this->model_tool_image->resize($result['image'], $setting['image_width'], $setting['image_height']);
			} else {
				$image = false;
			}
						
			if (($this->config->get('config_customer_price') && $this->customer->isLogged()) || !$this->config->get('config_customer_price')) {
				$price = $this->currency->format($this->tax->calculate($result['price'], $result['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
			} else {
				$price = false;
			}
			
			if ((float)$result['special']) {
				$special = $this->currency->format($this->tax->calculate($result['special'], $result['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
			} else {
				$special = false;
			}
			
			if ($this->config->get('config_review_status')) {
				$rating = $result['rating'];
			} else {
				$rating = false;
			}
			
			$this->data['products'][] = array(
        		'description' => $descr,
				'product_id' => $result['product_id'],
				'thumb'  	 => $image,
				'name'  	 => $result['name'],
        		'location' => $r->row['name'],
          		'location_href' => $this->url->link('product/category', 'path='.$r->row['category_id'], 'SSL'),
				'price'  	 => $price,
				'special' 	 => $special,
				'rating'   => $rating,
				'reviews'  => sprintf($this->language->get('text_reviews'), (int)$result['reviews']),
				'href'  	 => $this->url->link('product/product', 'product_id=' . $result['product_id']),
			);
		}

		if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/module/latest.tpl')) {
			$this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/module/latest.tpl';
		} else {
			$this->template = 'default/template/module/latest.tpl';
		}

		$this->render();
	}
}
?>
в темплейт файловете кода е идентичен

Code: Select all

<div class="box">
 <div class="box-heading" style="color:#000;font-size: 14pt;"><?php echo $heading_title; ?></div>
</div>

   <?php foreach ($products as $product) { ?>
   <div class="box-latest">
 <div class="box-heading-latest"><div class="name"><a href="<?php echo $product['href']; ?>"><?php echo $product['name']; ?></a><span style="float: right;"><a href="<?php echo $product['location_href']; ?>"><?php echo $product['location']; ?></a></span></div></div>
 <div class="box-content-latest">
  <div class="box-product-latest">
    <table class="table" style="width: 100%;border: 1px solid #7C7C7C;">
      <tr>
        <td class="center" style="vertical-align: top; width: 15%;">
          <?php if ($product['thumb']) { ?>
    <div class="image"><a href="<?php echo $product['href']; ?>"><img src="<?php echo $product['thumb']; ?>" alt="<?php echo $product['name']; ?>" /></a></div>
    <?php } ?>
        </td>
        
        <td class="left" style="vertical-align: top; width:auto;">
          <?php echo $product['description']; ?>
        </td>
        
        <td style="vertical-align: top;">
          <?php if ($product['rating']) { ?>
    <div class="rating"><img src="catalog/view/theme/default/image/stars-<?php echo $product['rating']; ?>.png" alt="<?php echo $product['reviews']; ?>" /></div>
    <?php } ?>
        </td>
      </tr>
    </table>  </div>
 </div>
 <div class="box-heading-latest"><div class="name"><a href="<?php echo $product['href']; ?>">Още</a></div></div>
</div>
   <?php } ?>
в сайта като погледна сорса виждам че линка не взима категорията от която е а си стои с индекс урл а за име нищо не взима и не виждам къде губя логиката ако някой е правил подобно нещо нека даде акъл че аз се изчерпах :-\

Newbie

Posts

Joined
Tue Feb 04, 2014 10:21 pm

Post by phenomenonbg » Fri Feb 07, 2014 9:57 pm

Боже колко съм глупав ;D ;D извинявам се за излишното спамене администратора може да изтрие темата ако желае проблема беше че в catalog/controller/module/featured.php

Code: Select all

      $s = "SELECT * FROM ".DB_PREFIX."product_to_category pc LEFT JOIN ".DB_PREFIX."category c ON (pc.category_id = c.category_id) LEFT JOIN ".DB_PREFIX."category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id) WHERE pc.product_id = '".(int)$result['product_id']."' AND c.parent_id = 25";
(int)$result['product_id'] трябва да е (int)$product_info['product_id'] ;D ;D

Newbie

Posts

Joined
Tue Feb 04, 2014 10:21 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests