Post by quocbinhvip » Fri Aug 23, 2013 1:23 pm

sử dụng module: export-import cái này chỉ cần import một file excel chứa thông tin của 1000 sản phẩm đó theo bảng mẫu là được nhanh vô đối.

https://quocbinhvip.blogspot.com
https://sites.google.com/site/qbinh68/
https://sites.google.com/site/qbinh68/t ... t/opencart


New member

Posts

Joined
Sun Mar 20, 2011 3:58 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests