Post by thino » Fri Oct 12, 2012 11:19 pm

Trong phần quản trị của site : Catalog -> products
1. Edit bất kỳ một sản phẩm nào
2. Click vào tab Attribute
2.a) Nếu chưa có attribute : click add attribute -> save lại. Thông báo thêm thành công. Click edit lại chính sản phẩm này, click tab Attribute thì không thấy dữ liệu được mới thêm vào
2.b) Nếu đã có attribute: Xóa hết các attribute hiện có. Save lại. Sau đó edit lại chính sản phẩm này, thực hiện lại bước 2.a) => dữ liệu không được lưu ::)

Có ai biết cách fix bug này hem vậy ?
Thanks

Newbie

Posts

Joined
Fri Oct 12, 2012 11:05 pm

Post by quocbinhvip » Fri Nov 09, 2012 7:51 am

mình đã kiểm tra roài đâu có thấy lỗi như vậy đâu mà fix

https://quocbinhvip.blogspot.com
https://sites.google.com/site/qbinh68/
https://sites.google.com/site/qbinh68/t ... t/opencart


New member

Posts

Joined
Sun Mar 20, 2011 3:58 pm

Post by fptadslvietnam » Mon Sep 09, 2013 12:57 pm

Giờ đã update phiên bản 1.6 chắc dùng ngon hơn nhiều :P
http://fpt247.net/sitemap.xml


Posts

Joined
Mon Sep 09, 2013 12:49 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests