Page 1 of 1

ta bort "index.php?_route_=" från URL

Posted: Wed Oct 07, 2020 6:35 pm
by Kalena
Jag skulle vilja ta bort "index.php?_route_=" från min URL och har kopierat in en kod i min .htaccess men ser att det nu är dubbla koder - vilken ska jag ta bort och hur ska det se ut för att bli rätt? Någon som vet?

#<IfModule mod_rewrite.c>
// #RewriteEngine On #RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
#RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
#RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L] //
#RewriteCond %{HTTPS} off
#RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
#</IfModule>

Det som står mellan //...// är det som jag kopierat in - vet att något ska bort men vågar inte experimentera.
Vet också att det finns moduler att köpa men om detta fungerar så behöver jag kanske inte det.
Tacksam för hjälp.