Page 1 of 1

Innkjøpspris

Posted: Wed Mar 27, 2019 2:25 pm
by Sannereg
Er det nogen som vet om man kan legge inn innkjøpspris på produktene? selvfølgelig så kunden ikke ser det.
Hadde vært så enkelt når man skal levere status over varelageret.