Post by nguyenthu012 » Mon May 28, 2018 6:24 pm

Xin lỗi, chúng tôi sẽ trễ một chút để gửi tiền cho người bán lẻ sử dụng thanh toán Payoneer trong tháng này.
Tiền đã được gửi đến Payoneer và chờ họ liệt kê nó trên tài khoản OpenCart.
Một khi chúng tôi nhận được nó, chúng tôi sẽ trả nó cho người bán càng sớm càng tốt.

Newbie

Posts

Joined
Mon May 28, 2018 3:30 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest