Post by jakuba » Fri May 05, 2017 1:53 pm

Sháním Polský jazyk pro 1.5.6.4. zdá se že není k dispozici zdarma ke stažení, našel jste jej prosím někdo?

Active Member

Posts

Joined
Fri Jul 08, 2011 12:51 am
Location - CZ-Prague

Post by IP_CAM » Sat May 06, 2017 12:39 am

... translated by Google!
Polscy Sklep Użytkownicy nie wydają się działać bardzo społecznie, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą z innymi! :D
Załączony do pliku ZIP znajdziesz język polski, stworzony dla OpenCart Europe w wersji 1.5.4, ale powinien on nadal
działać Z wersją 1.5.6.4, prawdopodobnie trzeba tylko przetłumaczyć lub dodać brakujące słowa. Do tego dodałem
dwa Narzędzia do tłumaczenia języków dla OC v.1.5.6.4!
Powodzenia!
Ernie
---
Polish Shop Users don't seem to act very SOCIAL, when it comes to share Knowledge with others! :D
Enclosed in a ZIP File, you find the polish Language, created for OpenCart Europe v.1.5.4, but it should still work
with your Version 1.5.6.4 , you possibly only have to re-translate or add missing Words. And for this, I added two
Language Translation Tools for OC v.1.5.6.4 !
Good Luck!
Ernie
---
Opencart Europa 1.5.4 Link, zawiera wiele innych języków europejskich!
Opencart Europa 1.5.4 Link, has many other European languages included!
https://www.opencart.com/index.php?rout ... on_id=8205

Please don't send me OC Forum Personal Messages, just contact: jti@jacob.ch
---
OC 1.5.6.5 LIGHT Test Site: http://www.bigmax.ch/shop/
OC 1.5.6.5 V-PRO Test Site: http://www.openshop.li/shop/
My Github OC Site: https://github.com/IP-CAM
2'750 FREE OC Extensions on the World's largest Github OC Repository Archive Site.


User avatar
Legendary Member

Posts

Joined
Tue Mar 04, 2014 1:37 am
Location - Switzerland

Post by jakuba » Sat May 06, 2017 10:04 pm

Thank you so much!

I updated files for 1.5.6.4 some new lines are not translated.

http://www.salab.cz/oc_1541_polski.rar

Active Member

Posts

Joined
Fri Jul 08, 2011 12:51 am
Location - CZ-Prague

Post by IP_CAM » Sat May 06, 2017 10:21 pm

Well, now, install and use the Translation Tools, to add still missing Variables!
Ernie

Please don't send me OC Forum Personal Messages, just contact: jti@jacob.ch
---
OC 1.5.6.5 LIGHT Test Site: http://www.bigmax.ch/shop/
OC 1.5.6.5 V-PRO Test Site: http://www.openshop.li/shop/
My Github OC Site: https://github.com/IP-CAM
2'750 FREE OC Extensions on the World's largest Github OC Repository Archive Site.


User avatar
Legendary Member

Posts

Joined
Tue Mar 04, 2014 1:37 am
Location - Switzerland
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests