Post by Kalena » Mon Oct 24, 2016 4:37 pm

Jag har en e-butik och ser att många från tex Ryssland går in på min hemsida som gäst - då jag är rädd för att bli hackad skulle jag vilja blockera deras adresser - finns det någon som vet hur man kan göra det i OC? Jag vill ha en öppen butik och inte bara inloggning. Kanske fler har samma problem? Tacksam för svar och hjälp.

New member

Posts

Joined
Thu Jan 29, 2015 5:44 pm

Post by IP_CAM » Tue Nov 01, 2016 6:10 am

eToolz includes some of the most important network tools like NS-Lookup, Ping, TraceRoute and Whois.
http://www.gaijin.at/en/dlet.php
---
.htaccess

Code: Select all

<Files .htaccess>
 order allow,deny
 deny from all
</Files>

<FilesMatch "\.(txt)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(tpl)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

<FilesMatch "^\." >
deny from all
</FilesMatch>

LimitRequestBody 3840000

<Files *>

order allow,deny
allow from all
deny from 5.8.66.
deny from 8.15.0.
deny from 8.15.1.
deny from 12.188.
deny from 12.206.
deny from 12.30.229.
deny from 12.68.139.
deny from 12.184.155.32/12.184.155.63
deny from 24.24.0.0/24.29.255.255
deny from 31.3.227.
deny from 31.6.
deny from 31.184.
deny from 37.57.
deny from 37.59.
deny from 37.230.
deny from 38.
deny from 38.100.
deny from 38.103.
deny from 38.117.
deny from 43.
deny from 46.4.81.192/46.4.81.255
deny from 46.45.
deny from 46.246.
deny from 50.115.160.0/50.115.175.255
deny from 51.
...
...
... (remove all those 3 Lines of DOT's FIRST again, before use! )

Redirect 301 /forum/syndication.php http://earthtrends.wri.org/miscell/syndication.php

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.dontknow\.me [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.wareseeker\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.eventosmegaton\.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.ameritech\.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.weblinuxhost\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.WebDataCentre\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.internetserviceteam\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.ibone\.ch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.eventosmegaton\.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.ameritech\.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.weblinuxhost\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.WebDataCentre\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.iworld\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.internetserviceteam\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^(http://)?(www\.)?[a-z]+\-[a-z]+\-.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^(http://)?(www\.)?[a-z]+\-[a-z]\.[a-z].*$ [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Vacuum [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(Crawl_Application|Lachesis|Nutscrape) [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[CDEFPRS](Browse|Eval|Surf) [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^abot.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^aipbot.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Linkwalker$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*nameprotect.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*TurnitinBot.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(libwww-perl|curl|wget|python|nikto|scan).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*libwww.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*libwww-perl.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$ [NC]	

RewriteRule /*$ http://www.lasvegas.com[L,R]
I assume, you mean something like this! :D
Ernie

My Github OC Site: https://github.com/IP-CAM
5'300 + FREE OC Extensions, on the World's largest private Github OC Repository Archive Site.


User avatar
Legendary Member

Posts

Joined
Tue Mar 04, 2014 1:37 am
Location - Switzerland
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests