Post by Kalena » Wed Oct 07, 2020 6:35 pm

Jag skulle vilja ta bort "index.php?_route_=" från min URL och har kopierat in en kod i min .htaccess men ser att det nu är dubbla koder - vilken ska jag ta bort och hur ska det se ut för att bli rätt? Någon som vet?

#<IfModule mod_rewrite.c>
// #RewriteEngine On #RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
#RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
#RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L] //
#RewriteCond %{HTTPS} off
#RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
#</IfModule>

Det som står mellan //...// är det som jag kopierat in - vet att något ska bort men vågar inte experimentera.
Vet också att det finns moduler att köpa men om detta fungerar så behöver jag kanske inte det.
Tacksam för hjälp.

New member

Posts

Joined
Thu Jan 29, 2015 5:44 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest