Post by nobreak » Wed Mar 28, 2018 2:06 pm

Здравейте. Въпроса е opencart 1.5.6.4 и модула review, който използвам като форма за запитвания. Проблема е, че получавам в имейла текста на запитването, но не получавам за коя стока се отнася нито url към стоката, от която е пуснато и единствения начин да видя това е от административа. Подозирам, че магията става от следващите няколко реда, но не знам какво да добавя да се вижда url към стоката, от която е направено запитването.

Code: Select all

$mail = new Mail();
        $mail->protocol = $this->config->get('config_mail_protocol');
        $mail->parameter = $this->config->get('config_mail_parameter');
        $mail->hostname = $this->config->get('config_smtp_host');
        $mail->username = $this->config->get('config_smtp_username');
        $mail->password = $this->config->get('config_smtp_password');
        $mail->port = $this->config->get('config_smtp_port');
        $mail->timeout = $this->config->get('config_smtp_timeout');      
        $mail->setTo($this->config->get('config_email'));
        $mail->setFrom($this->request->post['email']);
        $mail->setSender($this->request->post['name']);
        $mail->setSubject(html_entity_decode(sprintf($this->language->get('email_subject'), $this->request->post['name']), ENT_QUOTES, 'UTF-8'));
        $mail->setText(strip_tags(html_entity_decode($this->request->post['text'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')));
        $mail->send();
Това е от catalog/controler/product/product.php

Ако може малко помощ...

Ей това е от един модул и работи перфектно, извежда името на продукта, без линк , но ако сложа и модула се дублират съобщенията...

Code: Select all

public function addReview($product_id, $data) {
      
        $this->load->model('catalog/product');
        $product_info = $this->model_catalog_product->getProduct($product_id);

        $message ="<strong>You have a new product review waiting.</strong><br><br>";
        $message.='Product: '.$this->db->escape(strip_tags($product_info['name'])).'<br>';
        $message.='Reviewer: '.$this->db->escape(strip_tags($data['name'])).'<br>';
        $message.='Rating: '.$this->db->escape(strip_tags($data['rating'])).'<br><br>';
        $message.='Text: <br>';
        $message.=$this->db->escape(strip_tags($data['text']))."<br><br>";
        $message.='<a href="'.$this->config->get('config_url').'/admin/index.php">Login to Review</a>';

        $mail = new Mail($this->config->get('config_mail_protocol'), $this->config->get('config_smtp_host'), $this->config->get('config_smtp_username'), html_entity_decode($this->config->get('config_smtp_password')), $this->config->get('config_smtp_port'), $this->config->get('config_smtp_timeout'));
        $mail->setTo(array($this->config->get('config_email')));
        $mail->setFrom($this->config->get('config_email'));
        $mail->setSender($this->config->get('config_name'));
        $mail->setSubject("Product Review");
        $mail->setHtml($message);
        $mail->send();

Newbie

Posts

Joined
Wed Jul 02, 2014 3:23 pm

Post by nobreak » Thu Mar 29, 2018 2:00 pm

Сигурен съм, че има знаещи :) Ударете едно рамо де...

Newbie

Posts

Joined
Wed Jul 02, 2014 3:23 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests