Post by nttnew » Mon Jan 01, 2018 2:17 pm

Mình có một website bán hàng bằng Opencart, hiện tại mình cần viết thêm một module API để các hệ thống khác có thể lấy dữ liệu từ Opencart qua các API này. Bạn nào làm được thì nhắn mình nhé: skype: nttnew.

Thanks,

Newbie

Posts

Joined
Mon Jan 01, 2018 2:14 pm

Post by straightlight » Tue Jan 02, 2018 12:47 am

Chào, vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn gần đây nhất liên quan đến các yêu cầu tối thiểu để có được hỗ trợ. Không có phiên bản OC cung cấp, không có tài liệu API cung cấp. Vui lòng cung cấp thêm thông tin.

The most generated errors being found on Opencart forum originates from contributed programming. The increased post counters are caused by redundancies of the same solutions that were already provided prior.


Regards,
Straightlight
Programmer / Opencart Tester


Legendary Member

Posts

Joined
Mon Nov 14, 2011 11:38 pm
Location - Canada, ON
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests