Post by meoit » Sat Feb 04, 2017 6:16 pm

Hiện tại mình có hỗ trợ SEO URL cho phần Search (index.php?route=product/search):

- Hỗ trợ OpenCart v2.3.0.2 (phiên bản mới hiện tại) và 1.5.x
- Hỗ trợ SEO tất cả các link của OpenCart (SEO triệt để)
- Fix Giỏ Hàng + Thanh toán (Remove, Update)


Bạn nào quan tâm thì inbox cho mình nhé.

O0 O0 O0


User avatar
New member

Posts

Joined
Sun Nov 25, 2012 10:08 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests