Post by CoronaTechniek » Sat Mar 29, 2014 7:29 pm

Zoals de tekst al aan geeft alles werkt behalve de home pagina die laad een lege pagina de admin pagina werkt goed en geen errors

na een crash van de server door bliksem inslag wou de server niet meer opstarten mijn config van de server dus heb alle bestanden kunnen redden van de hdd mysql en de www bestanden zo ben weer aan de slag gegaan om alles weer aan de praat te krijgen toen alles goed draaide heb ik me sites er weer op gezet nu was het frappante dat de frontend niet werkte en de backend wel dus ben alles eens gaan loggen en er kwamen geen fouten waar zou het aan kunnen liggen heb alles geprobeerd maar kom er niet uit misschien dat iemand er na kan kijken waar het aan ligt ???

bij voorbaat dank Sijmen

WWW: http://www.koienvijvercentrum.nl
Dell R300
Ubuntu Server 13.04 up tot date
Ispconfig 3.0.5.3

De hhd's
in raid 1 usb 32GB voor de os /
in raid 1 Hdd 680gb voor de sites /var


.htaccess

Code: Select all

# 1.To use URL Alias you need to be running apache with mod_rewrite enabled. 

# 2. In your opencart directory rename htaccess.txt to .htaccess.

# For any support issues please visit: http://www.opencart.com

#Options +SymLinksIfOwnerMatch

# Prevent Directoy listing 
#Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On 
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/ 

RewriteBase /
RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=feed/google_sitemap [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]
rewritecond %{http_host} ^koienvijvercentrum.nl [nc]
rewriterule ^(.*)$ https://www.koienvijvercentrum.nl/$1

<FilesMatch "\.(ico|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive on
 ExpiresDefault "access plus 30 days"
</IfModule>
Header unset ETag
FileETag None
</FilesMatch>
# Turn on Expires and set default to 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# Set up caching on media files for 5 weeks
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Set up caching on media files for 5 weeks
<FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Set up 5 week caching on commonly updated files
<FilesMatch "\.(xml|txt|html|js|css)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>

# Force no caching for dynamic files
<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>
 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom_xml text/javascript 

### Additional Settings that may need to be enabled for some servers 
### Uncomment the commands by removing the # sign in front of it.
### If you get an "Internal Server Error 500" after enabling any of the following settings, restore the # as this means your host doesn't allow that.

# 1. If your cart only allows you to add one item at a time, it is possible register_globals is on. This may work to disable it:
# php_flag register_globals off

# 2. If your cart has magic quotes enabled, This may work to disable it:
# php_flag magic_quotes_gpc Off

# 3. Set max upload file size. Most hosts will limit this and not allow it to be overridden but you can try
# php_value upload_max_filesize 999M

# 4. set max post size. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value post_max_size 999M

# 5. set max time script can take. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_execution_time 200

# 6. set max time for input to be recieved. Uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_input_time 200

  <IfModule mod_expires.c>
    <FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf|css|js|html?|xml|txt|ico)$">
     ExpiresActive On
     ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
  </IfModule>
  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*\.(js|css))$ smartoptimizer/?$1
    
    <IfModule mod_expires.c>
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
     RewriteRule ^(.*\.(js|css|html?|xml|txt))$ smartoptimizer/?$1
    </IfModule>

    <IfModule !mod_expires.c>
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
     RewriteRule ^(.*\.(gif|jpg|jpeg|png|swf|css|js|html?|xml|txt|ico))$ smartoptimizer/?$1
    </IfModule>
  </IfModule>
  <FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf|css|js|html?|xml|txt|ico)$">
    FileETag none
  </FilesMatch>
  
  <IfModule mod_deflate.c>
  <FilesMatch "\.(js|css)$">
  SetOutputFilter DEFLATE
  </FilesMatch>
  </IfModule>

  # Turn on Expires and set default to 0
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault A0
   
  # Set up caching on media files for 5 weeks
  <FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
  ExpiresDefault A3024000
  Header append Cache-Control "public"
  </FilesMatch>
   
  # Set up caching on media files for 5 weeks
  <FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
  ExpiresDefault A3024000
  Header append Cache-Control "public"
  </FilesMatch>
   
  # Set up 1 day caching on commonly updated files
  <FilesMatch "\.(xml|txt|html|js|css)$">
  ExpiresDefault A86400
  Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
  </FilesMatch>
   
  # Force no caching for dynamic files
  <FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$">
  ExpiresActive Off
  Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
  Header set Pragma "no-cache"
  </FilesMatch>
  
  
Last edited by CoronaTechniek on Sun Mar 30, 2014 2:26 am, edited 1 time in total.

http://www.koienvijvercentrum.nl Alles voor Koi en Vijver Opencart 2.3.0.2


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sat Dec 17, 2011 4:25 am
Location - Groningen

Post by i2Paq » Sat Mar 29, 2014 9:41 pm

Zegt je server cq. OpenCart error log niets?

Norman in 't Veldt
Moderator OpenCart Forums

_________________ READ and Search BEFORE POSTING _________________

Our FREE search: Find your answer FAST!.

[How to] BTW + Verzend + betaal setup.


User avatar
Global Moderator

Posts

Joined
Mon Nov 09, 2009 7:00 pm
Location - Winkel - The Netherlands

Post by CoronaTechniek » Sat Mar 29, 2014 10:01 pm

nee totaal niks dat is het aparte er van

http://www.koienvijvercentrum.nl Alles voor Koi en Vijver Opencart 2.3.0.2


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sat Dec 17, 2011 4:25 am
Location - Groningen

Post by CoronaTechniek » Sat Mar 29, 2014 10:33 pm

Krijg nu deze fout

Code: Select all

[Sat Mar 29 14:01:36 2014] [warn] [client xxx.xxx.xxx.xxx] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Call to undefined function set() in /var/www/clients/clientx/webx/web/system/library/cache.php on line 84

http://www.koienvijvercentrum.nl Alles voor Koi en Vijver Opencart 2.3.0.2


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sat Dec 17, 2011 4:25 am
Location - Groningen

Post by i2Paq » Sat Mar 29, 2014 11:04 pm

Doe eens een schone install op een 2de db.

Staan je files/folderrechten wel goed?

Norman in 't Veldt
Moderator OpenCart Forums

_________________ READ and Search BEFORE POSTING _________________

Our FREE search: Find your answer FAST!.

[How to] BTW + Verzend + betaal setup.


User avatar
Global Moderator

Posts

Joined
Mon Nov 09, 2009 7:00 pm
Location - Winkel - The Netherlands

Post by tverheijen » Sat Mar 29, 2014 11:10 pm

is de ./system/cache/ al leeg gemaakt ?

Active Member

Posts

Joined
Tue Sep 20, 2011 3:19 am

Post by CoronaTechniek » Sat Mar 29, 2014 11:26 pm

Doe eens een schone install op een 2de db.
Gedaan draait dan wel
Staan je files/folderrechten wel goed?
heb ze 1 op 1 gecheckt staat allemaal goed

zou het iets te maken kunnen hebben met me SEO
is de ./system/cache/ al leeg gemaakt
jup gedaan en me vqmod ook


wat ik ook vreemd vind als ik de shop op onderhoud zet zie ik die wel

http://www.koienvijvercentrum.nl Alles voor Koi en Vijver Opencart 2.3.0.2


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sat Dec 17, 2011 4:25 am
Location - Groningen

Post by CoronaTechniek » Sat Mar 29, 2014 11:56 pm

ik weet niet wat ik gedaan heb maar de website werkt weer :choke: :D nu alles even testen

(waarschijnlijk me htaccess)

http://www.koienvijvercentrum.nl Alles voor Koi en Vijver Opencart 2.3.0.2


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sat Dec 17, 2011 4:25 am
Location - Groningen

Post by tverheijen » Sun Mar 30, 2014 11:03 pm

Oke, goed dat alles weer werkt :)

Active Member

Posts

Joined
Tue Sep 20, 2011 3:19 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests