Post by Shark » Fri Sep 13, 2013 7:35 pm

Hallo,

Sinds een half jaar worden mijn afbeeldingen niet meer door google/bing geïndexeerd, om en nabij de tijd dat ik over ben gegaan van 1.4.9 naar 1.5.4. Wat later heb een subdomein voor afbeeldingen aangemaakt om de pagina snellre te laten laden (scheelt idd een stuk). Google vertikt het echter om m'n plaatjes te indexeren (ook al staan ze in de sitemap). Heeft er iemand enig idee of er bij dergelijke configuratie extra handelingen nodig zijn? Alvast bedankt
Last edited by Shark on Sat Sep 21, 2013 6:38 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sun Oct 31, 2010 9:43 pm
Location - Haarlem

Post by Dutch_guy » Sat Sep 14, 2013 5:50 am

Ik zag je post op Higherlevel en zag daarbij ook om welke site het gaat.

Volgens mij blok je ergens de toegang tot je images sobdomein, want er wordt werkelijk niets van geindexeerd. Je robots.txt blokkeert het niet, wellicht heb je ergens een htaccess staan die de boel blokkeert?

Image

Free & Paid extensions from Think Twice | Opencart | Hulpmiddelen voor ouderen


Active Member

Posts

Joined
Tue Feb 21, 2012 5:56 pm


Post by Shark » Sat Sep 14, 2013 6:09 am

Zou kunnen, t'is een rommeltje geworden. Zie jij iets?

# 1.To use URL Alias you need to be running apache with mod_rewrite enabled.

# 2. In your opencart directory rename htaccess.txt to .htaccess.

# For any support issues please visit: http://www.opencart.com

Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing
Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/

RewriteBase /
# RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=feed/google_sitemap [L]
# RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]

# AddType text/x-component .htc
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bubab\.nl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.bubab.nl/$1 [R=permanent,L]

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

# compress text, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
# Or, compress certain file types by extension:
<files *.html>
SetOutputFilter DEFLATE
</files>

<FilesMatch ".(js|css)$">
Header append Cache-Control "private"
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(gif|jpeg|jpg|png)$">
Header set Cache-Control "public"
</FilesMatch>

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 10 days"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType text/plain "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-icon "access plus 1 year"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

# ----------------------------------------------------------------------
# Better website experience for IE users
# ----------------------------------------------------------------------

# Force the latest IE version, in various cases when it may fall back to IE7 mode
# github.com/rails/rails/commit/123eb25#commitcomment-118920
# Use ChromeFrame if it's installed for a better experience for the poor IE folk

<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_headers.c>
BrowserMatch MSIE ie
Header set X-UA-Compatible "IE=Edge,chrome=1" env=ie
</IfModule>
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
# Because X-UA-Compatible isn't sent to non-IE (to save header bytes),
# We need to inform proxies that content changes based on UA
Header append Vary User-Agent
# Cache control is set only if mod_headers is enabled, so that's unncessary to declare
</IfModule>

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sun Oct 31, 2010 9:43 pm
Location - Haarlem

Post by Dutch_guy » Sat Sep 14, 2013 6:16 am

Ik bedoelde eigenlijk of je naast je hoofd htaccess wellicht nog andere htaccess bestanden hebt, bijvoorbeeld in de images map.

Image

Free & Paid extensions from Think Twice | Opencart | Hulpmiddelen voor ouderen


Active Member

Posts

Joined
Tue Feb 21, 2012 5:56 pm


Post by Shark » Sat Sep 14, 2013 3:20 pm

Nee, wel een (lege) .gitiginore (wat dat ook is).

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sun Oct 31, 2010 9:43 pm
Location - Haarlem

Post by Shark » Mon Sep 16, 2013 10:06 pm

Nu ik er toch over heb: waarom worden in de sitemap de(zelfde) producten op 3 verschillende manieren gegenereerd? Dus www.domein.nl/product-1 + www.domein.nl/categorie-1/product-1 + www.domein.nl/merk-1/product-1
Ik snap dat er canonical links in de broncode staan maar is het nodig/beter om alle varianten in een sitemap te hebben?

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sun Oct 31, 2010 9:43 pm
Location - Haarlem

Post by k2tec » Tue Sep 17, 2013 1:17 am

Google en bing filteren product1 er wel uit.
BV sitemap 1500 verzonden, geïndexeerd 500

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Mon Apr 12, 2010 8:06 pm

Post by Shark » Tue Sep 17, 2013 2:14 am

Maar is dat dan beter, of gewoon onnodig?

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sun Oct 31, 2010 9:43 pm
Location - Haarlem

Post by i2Paq » Thu Sep 19, 2013 3:09 pm

Shark wrote:Nee, wel een (lege) .gitiginore (wat dat ook is).

Die zou ik allemaal weggooien.

Norman in 't Veldt
Moderator OpenCart Forums

_________________ READ and Search BEFORE POSTING _________________

Our FREE search: Find your answer FAST!.

[How to] BTW + Verzend + betaal setup.


User avatar
Global Moderator

Posts

Joined
Mon Nov 09, 2009 7:00 pm
Location - Winkel - The Netherlands

Post by Shark » Sat Sep 21, 2013 6:38 pm

Het kijkt nu opgelost, bleek een code foutje. Ik had deze gebruikt: [MOD] Auto-Include width/height tags for images. Hierdoor klopte de html voor de popup link niet meer (moeilijk te zien omdat de browser het zelf corrigeerde), waardoor google waarschijnlijk de url niet kon lezen (dezelfde url als in m'n sitemap).

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Sun Oct 31, 2010 9:43 pm
Location - Haarlem
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests