Page 1 of 1

[SOLVED] Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Fri Sep 13, 2013 7:35 pm
by Shark
Hallo,

Sinds een half jaar worden mijn afbeeldingen niet meer door google/bing geïndexeerd, om en nabij de tijd dat ik over ben gegaan van 1.4.9 naar 1.5.4. Wat later heb een subdomein voor afbeeldingen aangemaakt om de pagina snellre te laten laden (scheelt idd een stuk). Google vertikt het echter om m'n plaatjes te indexeren (ook al staan ze in de sitemap). Heeft er iemand enig idee of er bij dergelijke configuratie extra handelingen nodig zijn? Alvast bedankt

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Sat Sep 14, 2013 5:50 am
by Dutch_guy
Ik zag je post op Higherlevel en zag daarbij ook om welke site het gaat.

Volgens mij blok je ergens de toegang tot je images sobdomein, want er wordt werkelijk niets van geindexeerd. Je robots.txt blokkeert het niet, wellicht heb je ergens een htaccess staan die de boel blokkeert?

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Sat Sep 14, 2013 6:09 am
by Shark
Zou kunnen, t'is een rommeltje geworden. Zie jij iets?

# 1.To use URL Alias you need to be running apache with mod_rewrite enabled.

# 2. In your opencart directory rename htaccess.txt to .htaccess.

# For any support issues please visit: http://www.opencart.com

Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing
Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/

RewriteBase /
# RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=feed/google_sitemap [L]
# RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]

# AddType text/x-component .htc
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bubab\.nl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.bubab.nl/$1 [R=permanent,L]

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

# compress text, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
# Or, compress certain file types by extension:
<files *.html>
SetOutputFilter DEFLATE
</files>

<FilesMatch ".(js|css)$">
Header append Cache-Control "private"
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(gif|jpeg|jpg|png)$">
Header set Cache-Control "public"
</FilesMatch>

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 10 days"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType text/plain "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-icon "access plus 1 year"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

# ----------------------------------------------------------------------
# Better website experience for IE users
# ----------------------------------------------------------------------

# Force the latest IE version, in various cases when it may fall back to IE7 mode
# github.com/rails/rails/commit/123eb25#commitcomment-118920
# Use ChromeFrame if it's installed for a better experience for the poor IE folk

<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_headers.c>
BrowserMatch MSIE ie
Header set X-UA-Compatible "IE=Edge,chrome=1" env=ie
</IfModule>
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
# Because X-UA-Compatible isn't sent to non-IE (to save header bytes),
# We need to inform proxies that content changes based on UA
Header append Vary User-Agent
# Cache control is set only if mod_headers is enabled, so that's unncessary to declare
</IfModule>

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Sat Sep 14, 2013 6:16 am
by Dutch_guy
Ik bedoelde eigenlijk of je naast je hoofd htaccess wellicht nog andere htaccess bestanden hebt, bijvoorbeeld in de images map.

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Sat Sep 14, 2013 3:20 pm
by Shark
Nee, wel een (lege) .gitiginore (wat dat ook is).

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Mon Sep 16, 2013 10:06 pm
by Shark
Nu ik er toch over heb: waarom worden in de sitemap de(zelfde) producten op 3 verschillende manieren gegenereerd? Dus www.domein.nl/product-1 + www.domein.nl/categorie-1/product-1 + www.domein.nl/merk-1/product-1
Ik snap dat er canonical links in de broncode staan maar is het nodig/beter om alle varianten in een sitemap te hebben?

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Tue Sep 17, 2013 1:17 am
by k2tec
Google en bing filteren product1 er wel uit.
BV sitemap 1500 verzonden, geïndexeerd 500

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Tue Sep 17, 2013 2:14 am
by Shark
Maar is dat dan beter, of gewoon onnodig?

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Thu Sep 19, 2013 3:09 pm
by i2Paq
Shark wrote:Nee, wel een (lege) .gitiginore (wat dat ook is).

Die zou ik allemaal weggooien.

Re: Vraagje over seo afbeelding indexering

Posted: Sat Sep 21, 2013 6:38 pm
by Shark
Het kijkt nu opgelost, bleek een code foutje. Ik had deze gebruikt: [MOD] Auto-Include width/height tags for images. Hierdoor klopte de html voor de popup link niet meer (moeilijk te zien omdat de browser het zelf corrigeerde), waardoor google waarschijnlijk de url niet kon lezen (dezelfde url als in m'n sitemap).