Post by jpapgr » Sat Sep 14, 2013 4:17 pm

Καλημέρα στην ελληνική κοινότητα, αγαπητοί φίλοι σήμερα αντιμετώπησα ενα πρόβλημα απρόσμενα, εγκατέστησα ένα extetion για import και κατόπιν το vqmod, τρέχοντας το vqmod/install πήρα ένα μύνημα μη εγκατάστασης, και συνάμα χαθήκανε όλα δεν μπορώ να δω το site μα ούτε και admin, πέρνωντας το κάτωθι μύνημα

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at webmaster@iepa-net.gr to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

παρακαλώ έαν γνωρίζει κάποιος τι συμβαίνει ας με ενημερώσει.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρω..

Newbie

Posts

Joined
Tue Jun 18, 2013 2:22 am

Post by Opencart-Hellas » Sat Sep 14, 2013 5:05 pm

Για να επανέλθει η εφαρμογή αντικατέστησε τα παρακάτω αρχεία με νέα από το zip της εγκατάστασης του Opencart.
index.php
admin/index.php

Μετά έλεγξε τα permissions των περιεχομένων φακέλου vqmod ότι είναι σωστά και ξαναδοκίμασε την εγκατάσταση χωρίς να έχεις εγκαταστήσει κάποιο vqmod extension.

Opencart-Hellas.gr - Η Ελληνική κοινότητα του Opencart
Πλήρης Ελληνική μετάφραση OpenCart


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Fri Jul 27, 2012 5:30 am
Location - Athens, Hellas

Post by alexharalam12270 » Sat Sep 14, 2013 6:55 pm

Και όταν βάζετε module και extentions που δεν έχετε ξαναεγκαταστήσει και επαναχρησιμοποιήσει καλό είναι να κάνετε backup πριν.

My Profile


New member

Posts

Joined
Sun Jul 14, 2013 3:05 pm
Location - Greece

Post by jpapgr » Mon Sep 16, 2013 3:14 pm

καλημέρα, ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας, το site επανήλθε όμως το vqmod δεν εγκαθίστατε δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει τα permission είναι αυτά που πρέπει αλλα εξακολουθώ να πέρνω το μύνημα :

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@iepa-net.gr to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

και πάλι σας ευχαριστώ..

Newbie

Posts

Joined
Tue Jun 18, 2013 2:22 am

Post by Opencart-Hellas » Mon Sep 16, 2013 4:13 pm

Εφόσον είσαι βέβαιος ότι τα permissions είναι σωστά, δοκίμασε τα παρακάτω:

Αν έχεις ενεργοποιημένο το .htaccess στον κεντρικό φάκελο του Opencart, δοκίμασε να το απενεργοποιήσεις προσωρινά. Ενδέχεται να έχεις προσθέσει κάτι εκεί που να δημιουργεί προβλήματα. Επίσης αν έχεις αλλάξει την ονομασία του φακέλου admin πρέπει να το δηλώσεις στο vqmod.

Opencart-Hellas.gr - Η Ελληνική κοινότητα του Opencart
Πλήρης Ελληνική μετάφραση OpenCart


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Fri Jul 27, 2012 5:30 am
Location - Athens, Hellas

Post by botonakis » Mon Sep 16, 2013 7:14 pm

jpapgr wrote:καλημέρα, ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας, το site επανήλθε όμως το vqmod δεν εγκαθίστατε δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει τα permission είναι αυτά που πρέπει αλλα εξακολουθώ να πέρνω το μύνημα :

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@iepa-net.gr to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

και πάλι σας ευχαριστώ..

Αν κρίνω από το μήνυμα που είπες και το link: http://iepa-net.gr/ το ότι δουλεύει, σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα σου ? Εάν ναι, να βάλουμε το thread ως solved.

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by jpapgr » Tue Sep 17, 2013 3:19 pm

Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ όλους για την άμεση βοήθεια, όπως επεσίμανες φίλε botonaki το μεν site iepa-net.gr δουλεύει όμως το admin δεν δουλεύει βγάζει πάντα το ίδιο μύνημα.
Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@iepa-net.gr to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια σας..

Newbie

Posts

Joined
Tue Jun 18, 2013 2:22 am

Post by botonakis » Tue Sep 17, 2013 3:44 pm

Ό,τι έκανες στον κεντρικό σου φάκελο και δουλεύει το site στο αρχείο .htaccess κάντο και στο .htaccess στον φάκελο admin.
Εν ανάγκη, μετονόμασε το σε back.htacccess ώστε να απενεργοποιηθεί.
Πρόσφατα κάποιος πελάτης μου είχε το ίδιο πρόβλημα και αποδείχτηκε ότι κάποιο extension είχε γράψει κάποιες "έξτρα" γραμμές στο αρχείο και τα είχε διαλύσει όλα.

Επίσης, εάν ο server σου χρησιμοποιεί το αρχείο php.ini που είναι στον φάκελο admin κάνε το ίδιο πραγμα, δηλαδή μετονόμασε το σε κάτι άλλο, για να μην φορτώνει, ώστε να βρεις από πιο αρχείο υπάρχει το πρόβλημα. Μετά στείλε μας εδώ το τι περιέχει το κάθε αρχείο και θα σε βοηθήσουμε.

Ενημερώνω πως το default (εργοστασιακό) αρχείο .htaccess πρέπει να περιέχει τις παρακάτω γραμμές κώδικα: (το παράδειγμα παρακάτω είναι από την έκδοση 1.5.6:

Code: Select all

# 1.To use URL Alias you need to be running apache with mod_rewrite enabled. 

# 2. In your opencart directory rename htaccess.txt to .htaccess.

# For any support issues please visit: http://www.opencart.com

Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing 
Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/ 

RewriteBase /
RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=feed/google_sitemap [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteRule ^download/(.*) /index.php?route=error/not_found [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]

### Additional Settings that may need to be enabled for some servers 
### Uncomment the commands by removing the # sign in front of it.
### If you get an "Internal Server Error 500" after enabling any of the following settings, restore the # as this means your host doesn't allow that.

# 1. If your cart only allows you to add one item at a time, it is possible register_globals is on. This may work to disable it:
# php_flag register_globals off

# 2. If your cart has magic quotes enabled, This may work to disable it:
# php_flag magic_quotes_gpc Off

# 3. Set max upload file size. Most hosts will limit this and not allow it to be overridden but you can try
# php_value upload_max_filesize 999M

# 4. set max post size. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value post_max_size 999M

# 5. set max time script can take. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_execution_time 200

# 6. set max time for input to be recieved. Uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_input_time 200

# 7. disable open_basedir limitations
# php_admin_value open_basedir none
Και το default php.ini στο φάκελο admin περιέχει τα εξής:

Code: Select all

magic_quotes_gpc = Off;
register_globals = Off;
default_charset	= UTF-8;
memory_limit = 64M;
max_execution_time = 18000;
upload_max_filesize = 999M;
safe_mode = Off;
mysql.connect_timeout = 20;
session.use_cookies = On;
session.use_trans_sid = Off;
session.gc_maxlifetime = 12000000;
allow_url_fopen = on;

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by jpapgr » Tue Sep 17, 2013 4:27 pm

php.ini στο admin είναι

Code: Select all

magic_quotes_gpc = Off;
register_globals = Off;
default_charset	= UTF-8;
memory_limit = 64M;
max_execution_time = 18000;
upload_max_filesize = 999M;
safe_mode = Off;
mysql.connect_timeout = 20;
session.use_cookies = On;
session.use_trans_sid = Off;
session.gc_maxlifetime = 12000000;
allow_url_fopen = on;
αλλαξα το .htaccess και τρέχοντας το admin λέει : Η αιτούμενη σελίδα, δε βρέθηκε! και με πάει στην πρώτη σελίδα του site. στο admin δεν υπάρχει το αρχείο .htaccess
Last edited by botonakis on Tue Sep 17, 2013 4:29 pm, edited 1 time in total.
Reason: βελτίωση της εμφάνισης του κώδικα!

Newbie

Posts

Joined
Tue Jun 18, 2013 2:22 am

Post by botonakis » Tue Sep 17, 2013 4:34 pm

Πρόσθεσες το .htaccess ή το αφαίρεσες;
Στο αρχείο config.php στον φάκελο admin σαν admin panel είναι δηλωμένο το; :

Code: Select all

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://iepa-net.gr/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://iepa-net.gr/');

Βλέπω ότι στον server σου έχεις cPanel: http://iepa-net.gr:2082/
Μπορείς να αφήσεις το αρχείο όπως ήταν πριν, να φορτώσεις το admin, να βγάλει internal server error, να μπεις μετά στο cPanel, να βρεις να την επιλογή Error Log και να μας στείλεις τι σου βγάζει ως error?

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by jpapgr » Tue Sep 17, 2013 4:41 pm

[Tue Sep 17 04:38:34.758549 2013] [:error] [pid 751961] [client 178.59.31.43:51780] SoftException in Application.cpp:629: Directory "/home/iepanetg/public_html/admin" is writeable by group

Newbie

Posts

Joined
Tue Jun 18, 2013 2:22 am

Post by botonakis » Tue Sep 17, 2013 4:57 pm

Μάλιστα, πανεύκολο.
Έχεις αλλάξει τα permissions του folder σε κάτι άλλο εκτός του 755. Λογικά το έκανες 777 που είναι μέγα λάθος.

Κάνε CHMOD τον φάκελο admin σε 755.
Επίσης όλοι οι υποφάκελοι του φακέλου admin πρέπει να είναι 755.
Και όλα τα αρχεία μέσα στον φάκελο admin θα πρέπει να είναι 644.

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by jpapgr » Tue Sep 17, 2013 5:58 pm

Φίλε botonaki σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου τώρα όλα δουλεύουν σωστά, επίσης εγκατέστησα και το vqmod, θα ήθελα να ρωτήσω τι permissions πρέπει να έχουν όλοι οι φάκελοι και υποφάκελοι και τα αρχεία που υπάρχουν μέσα σε αυτούς..

ευχαριστώ και πάλι..

Newbie

Posts

Joined
Tue Jun 18, 2013 2:22 am

Post by antonist » Thu Nov 07, 2013 7:15 am

Ξαφνικά αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Μέχρι πριν λίγο καταχωρούσα SKU και MPN στα ήδη καταχωρημένα προϊόντα μου και κάποια στιγμή είπα να μπω στο site και η home page με ενημέρωνε πως "Η αιτούμενη σελίδα, δε βρέθηκε". Το ίδιο συνέβαινε με το admin panel. Παραδόξως το toolbar menu λειτουργεί και δείχνει τα προϊόντα αλλά όλο το footer είναι off. Η έκδοση είναι 1.5.6 και ακολούθησα όλα τις παραπάνω συμβουλές αλλά ...τίποτα. Στο error log (όταν μετονομασα το .htaccess σε back.htaccess) γράφει [error] [client 195.74.245.253] File does not exist: /home/anto100/public_html/500.shtml και όταν επανέφερα το .htaccess ξανά τα ίδια. To .htaccess, php.ini, config.php και στο root και στον admin είναι όπως πρέπει, τα τσέκαρα πολλές φορές. Μου κάνει απλώς εντύπωση που μπορώ και βλέπω μόνο τα πρόϊόντα μέσω του μενού, αλλά μέχρι εκεί, αφού ούτε η αγορές δουλεύουν, η σύνδεση με λογαριασμό κλπ.

New member

Posts

Joined
Fri Jul 05, 2013 12:22 am

Post by botonakis » Thu Nov 07, 2013 6:09 pm

Φίλε μου ερώτηση,

τι έχεις μέσα στο .htaccess?
Ο φάκελος admin υπάρχει ή τον έχεις μετονομάσει;
Τα στοιχεία του admin panel είναι σωστά στο αρχείο config.php μέσα στο φάκελο admin?

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by antonist » Thu Nov 07, 2013 6:50 pm

Το .htaccess είναι από καθαρή εγκατασταση 1.5.6 (δηλαδή το μετονομασμένο .txt) είναι δηλαδή απείραχτο. Δεν έχω κάνει μετονομασία του admin φακέλου και βρίσκεται στη θέση του. Λίγο πριν το πάθω λειτουργούσε κανονικά αφού βρισκόμουν στο admin και καταχωρούσα μόνο SKU και MPN σε υπάρχοντα προϊόντα. Δοκίμασα επίσης, αφού έκανα backup πρώτα μέσω cPanel -> phpMyAdmin να διαγράψω τους πίνακες και να επαναφέρω ένα προ ημερών backup, αλλά πάλι δεν άλλαξε κάτι. Αφαίρεσα όλα τα xml μήπως και.. αλλά πάλι τίποτα. Έτσι κι αλλιώς είχα τουλάχιστον 2 ημέρες που δεν είχα ασχοληθεί με παραμετροποίηση, για να πω ότι κάτι πείραξα.

Με το μόνο που ασχολούμαι εντατικά είναι η καταχώρηση του site σε διάφορες μηχανές, google webmaster tools, analytics κλπ. Τσέκαρα επίσης μήπως το Google με έχει σε blacklist (δεν ξέρω άν είχε νόημα βέβαια). Θέλω όμως να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση κάποιου εξωγενή παράγοντα (ιός, κακόβουλος χρήστης κλπ;;;)

Άν θες να ρίξεις μια ματιά στο site, μπας και καταλάβεις κάτι... http://pc-at-home.gr και http://pc-at-home.gr/admin

New member

Posts

Joined
Fri Jul 05, 2013 12:22 am

Post by botonakis » Thu Nov 07, 2013 6:52 pm

Έχεις σίγουρα λάθος .htaccess και λάθος config.php παραμετροποίηση!
Το έχω ξαναδεί το έργο :)

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by antonist » Thu Nov 07, 2013 7:08 pm

Μακάρι, λοιπόν:

.htaccess

Code: Select all

# 1.To use URL Alias you need to be running apache with mod_rewrite enabled. 

# 2. In your opencart directory rename htaccess.txt to .htaccess.

# For any support issues please visit: http://www.opencart.com

Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing 
Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/ 

RewriteBase /
RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=feed/google_sitemap [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteRule ^download/(.*) /index.php?route=error/not_found [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]

### Additional Settings that may need to be enabled for some servers 
### Uncomment the commands by removing the # sign in front of it.
### If you get an "Internal Server Error 500" after enabling any of the following settings, restore the # as this means your host doesn't allow that.

# 1. If your cart only allows you to add one item at a time, it is possible register_globals is on. This may work to disable it:
# php_flag register_globals off

# 2. If your cart has magic quotes enabled, This may work to disable it:
# php_flag magic_quotes_gpc Off

# 3. Set max upload file size. Most hosts will limit this and not allow it to be overridden but you can try
# php_value upload_max_filesize 999M

# 4. set max post size. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value post_max_size 999M

# 5. set max time script can take. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_execution_time 200

# 6. set max time for input to be recieved. Uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_input_time 200

# 7. disable open_basedir limitations
# php_admin_value open_basedir none
config.php στο root

Code: Select all

<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://pc-at-home.gr/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://pc-at-home.gr/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/home/anto100/public_html/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/home/anto100/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/home/anto100/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/home/anto100/public_html/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/home/anto100/public_html/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/home/anto100/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/home/anto100/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/home/anto100/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/home/anto100/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/home/anto100/public_html/system/logs/');

// DB
define('DB_DRIVER', 'mysql');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'anto100_oc');
define('DB_PASSWORD', 'xxxxxxxxxx');
define('DB_DATABASE', 'anto100_oc');
define('DB_PREFIX', 'oc_');
config.php στον admin

Code: Select all

<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://pc-at-home.gr/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://pc-at-home.gr/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://pc-at-home.gr/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'http://pc-at-home.gr/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/home/anto100/public_html/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/home/anto100/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/home/anto100/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/home/anto100/public_html/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/home/anto100/public_html/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/home/anto100/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/home/anto100/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/home/anto100/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/home/anto100/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/home/anto100/public_html/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/home/anto100/public_html/catalog/');

// DB
define('DB_DRIVER', 'mysql');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'anto100_oc');
define('DB_PASSWORD', 'xxxxxxxxxx');
define('DB_DATABASE', 'anto100_oc');
define('DB_PREFIX', 'oc_');

New member

Posts

Joined
Fri Jul 05, 2013 12:22 am

Post by botonakis » Thu Nov 07, 2013 7:19 pm

λοιπόν:
http://pc-at-home.gr/Hardware/usb-hubs/ ... -havit-h12

δουλεύει κανονικά.
Άρα για την κεντρική σου το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις ορίσει τίποτα να φαίνεται στη κεντρική (home)

To sitemap.xml σου δουλεύει κανονικά: http://www.pc-at-home.gr/sitemap.xml οπότε και το .htaccess σου.

άρα:
ή ο φάκελος admin δεν υπάρχει. Ή έχεις βάλει κάποιο extension που αποτρέπει τη λειτουργία του σωστά.

Μπορείς πχ να κάνεις rename τον φάκελο admin σε -> testadmin
να αλλάξεις το config.php στο admin και σε: testadmin και να μου πεις εάν το βλέπεις; Εάν όχι, extension ή missing files ή corrupted template.

User avatar
Active Member

Posts

Joined
Tue Jan 24, 2012 7:55 pm
Location - Athens, Greece

Post by antonist » Thu Nov 07, 2013 7:27 pm

Με το testadmin (το έκανα) αλλά δεν... Missing files... ποιά εννοείς και πως μπορεί να έγινε;;; Τώρα για τα extension τι να κάνω;;; Σε ζάλισα αρκετά, αλλά έχω φρικάρει από εχθές!

New member

Posts

Joined
Fri Jul 05, 2013 12:22 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests