Post by kientructayho » Mon Jan 18, 2021 5:04 pm

Hello,

I'm using opencart 1.5.6.1 with the default google base feed extention. I want to add the costprice to the feed and therefore modified the ControllerFeedGoogleBase and added

Code: Select all

$output .= '<costprice>' . $product['sr_costprice'] . '</costprice>';
to the php file. It shows up in the feed but remains empty, while in the database it is filled. This is how it looks in the xml feed <costprice></costprice>

Can anyone help me out?

Bởi một số lý do nhất định, có rất nhiều chủ đầu tư nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê đã lựa chọn phương án mua lại bộ hồ sơ bản vẽ nhà ở kết hợp văn phòng. Hành động đó có ưu điểm, nhược điểm gì? Hãy cùng phân tích trong bài viết này https://kientructayho.vn/nen-mua-lai-ba ... ong-khong/

Sau khi đọc bài viết trên, thì mới có thể kết luận có nên mua lại thiết kế nhà ở kiêm văn phòng hay không, hãy cùng phân tích chi tiết các ưu điểm và nhược điểm. Từ đó bạn sẽ có cái nhìn cụ thể hơn.
Last edited by kientructayho on Wed Jan 27, 2021 3:11 pm, edited 1 time in total.

Newbie

Posts

Joined
Fri Apr 19, 2019 4:08 pm
Location - Ha Noi, Viet Nam

Post by xxvirusxx » Mon Jan 18, 2021 5:24 pm

And is added on product model? at getProducts?

Extensions converted by me for Free | Custom 3.0.3.7 | Buy me a beer


User avatar
Expert Member

Posts

Joined
Tue Jul 17, 2012 10:35 pm
Location - România
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 33 guests