Page 1 of 1

phpbb

Posted: Thu May 23, 2019 1:06 am
by karaangov
здр-те нчкой може ли да опише как мога да вкаеам в рамките на опенцарт phpbb-форум като натисна ФОРУМ да ми се отваря на страница на Opencart а не на оделен ЛИНК