Page 1 of 1

Проблем с VqMOD за OC 2.3.0.2

Posted: Mon Apr 02, 2018 7:53 pm
by emiliobgr
Здравейте,
Имам проблем с един МОД Options to Product.
При инсталиране и настройка на модула в администрацията сработва всичко но нищо не се показва на фронта.
Ако сте имали подобен проблем...помагайте

Re: Проблем с VqMOD за OC 2.3.0.2

Posted: Fri May 11, 2018 6:19 pm
by lz1nud
Може в темата да е проблема, понякога добавките търсят определен код в файловете и като го открият, добавят промяната. Шаблона ако е с файлове с променена сруктура от тези на основния (както се случва много често) , добавката не открива кода и издава грешка.