Page 1 of 1

Премахване на уреди от admin dashboard-a?

Posted: Tue Mar 27, 2018 7:26 pm
by obifix
Здравейте, искам да попитам има ли как да разместя или деактивирам неща от дашборда? Примерно картата на света? И да кача таблицата "последни поръчки най-горе под 4те квадрата?