Page 1 of 1

Tags в продуктите

Posted: Thu Jan 09, 2014 9:14 pm
by silvipavlova
Здравейте,

Имам следния проблем - в продуктите има възможност за добавяне на тагове към всеки продукт. Проблема е, че като добавя тагове търсачката не намира нищо. Думите за таговете ги има като наименования на продукти и в текстовете, но търсачката не ги намира.
Някой може ли да ми помогне да реша проблема?
Благодаря!

Re: Tags в продуктите

Posted: Fri Jan 10, 2014 8:10 pm
by silvipavlova
Оправих се. Това е решението на проблема:
<file name="catalog/controller/product/search.php">
<operation>
<search position="replace"><![CDATA[if (isset($this->request->get['search']) || isset($this->request->get['filter_tag'])) {]]></search>
<add><![CDATA[if (isset($this->request->get['search']) || isset($this->request->get['tag'])) {]]></add>
</operation>
<operation>
<search position="replace"><![CDATA[$url .= '&tag=' . urlencode(html_entity_decode($this->request->get['filter_tag'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'));]]></search>
<add><![CDATA[$url .= '&tag=' . urlencode(html_entity_decode($this->request->get['tag'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'));]]></add>
</operation>
</file>