Post by zhgogova@gmail.com » Mon Aug 23, 2021 4:49 pm

Здравейге. Имам следния проблем с показването на имената на категориите и продуктите в администрацията. Администрацията ми е само на английски. Потребителската част на сайта е на български и английски, език по подразбиране за потребителсата част е български . Имената съответно на категориите и продуктите при създаване ги въвеждам и на български и на английски, Като първото поле е за български език. Списъка обаче с имена на категории и продукти ми ги изписва с английския текст. А на мен ми трябва да излизат в списъка с българския , който е по подрабдиране.
Моля за дъсействие.


Posts

Joined
Mon Apr 19, 2021 12:52 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests