Page 1 of 1

Opencart 3.0.2.0 Mail Taslakları nasıl düzenlenir?

Posted: Mon Sep 28, 2020 9:34 pm
by Necky15
Merhaba. Opencart 3.0.2.0 versiyonunda iletişim kısmında ki mail formunu nasıl düzenleyebilirim? Ek olarak yapmak istediğim şey mail gönderen kişinin bilgilerinin gözükmesi. Örnek olarak:

Yeni bir mesajınız var:

Adı: Ali
Soyadı: Can
Müşteri Grubu: Müşteri
E-Posta: deneme@mail.com
Telefon: 505-000-0000

Mesaj içeriği: Deneme Mesajı

English //

Hi. How can I edit the mail form in the contact section in Opencart 3.0.2.0 version? In addition, what I want to do is to see the information of the person sending the mail. For example:

You have a new message:

Name: Alex
Surname: Rock
Customer Group: Customer
E-Mail: trial@mail.com
Phone: 505-000-0000

Message content: Trial Message

Re: Opencart 3.0.2.0 Mail Taslakları nasıl düzenlenir?

Posted: Mon Sep 28, 2020 10:56 pm
by OSWorX
Necky15 wrote:
Mon Sep 28, 2020 9:34 pm
Hi. How can I edit the mail form in the contact section in Opencart 3.0.2.0 version? In addition, what I want to do is to see the information of the person sending the mail. For example:

You have a new message:

Name: Alex
Surname: Rock
Customer Group: Customer
E-Mail: trial@mail.com
Phone: 505-000-0000

Message content: Trial Message
Because this is the Turkish speaken forum, short answer in English:
without custom coding not possible.
While this work will need not more than 20 minutes.