Page 1 of 1

Kurulumda beyaz sayfa

Posted: Sat Oct 21, 2017 3:41 am
by mseyis
Daha kuruluma başlarken beyaz sayfa geliyor. Nedendir?

Re: Kurulumda beyaz sayfa

Posted: Sun Oct 22, 2017 1:59 am
by eka7a
Dosyalar eksik ya da hatalı yüklenmiş olabilir tekrar yüklemeyi deneyin.
Sunucunuzdaki hata kayıtlarını inceleyerek de hatanın nedeni öğrenebilirsiniz.