Post by fanha99 » Sat Mar 16, 2013 7:04 pm

Trước giờ, gói tiếng việt dc từng người dịch, chia sẽ riêng lẽ, không có sự đồng bộ thống nhất. Dẫn đến tình trạnh gói này thì dịch đủ ở chổ này nhưng lại thiếu ở chổ khác và ngược lại.

Nay mình muốn thông qua GIT để các bạn cùng nhau dịch, chia sẽ, cũng như kiểm soát lỗi hiệu quả hơn.
https://github.com/fanha99/opencart_vietnamese

khi phát hiện có lỗi thì các bạn có thể thông báo lỗi tại topic này hoặc:
https://github.com/fanha99/opencart_vietnamese/issues

Note:
tình hình trên git hiện tại (2013/3/16) là đang lấy gói của 1.5.4.1, chỉnh sửa thay đổi tí xíu cho phù hợp với 1.5.5.1

hy vọng nhận dc sự ủng hộ của các bạn.

News/Blog extension for opencart, show Tagging related product while reading article

FAQ System for opencart, allow user to give feedback on each article

Combo set and discount when buy full set


Active Member

Posts

Joined
Fri Jan 13, 2012 9:32 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests