Page 1 of 1

Bug opencart version 1.5.4

Posted: Fri Oct 12, 2012 11:19 pm
by thino
Trong phần quản trị của site : Catalog -> products
1. Edit bất kỳ một sản phẩm nào
2. Click vào tab Attribute
2.a) Nếu chưa có attribute : click add attribute -> save lại. Thông báo thêm thành công. Click edit lại chính sản phẩm này, click tab Attribute thì không thấy dữ liệu được mới thêm vào
2.b) Nếu đã có attribute: Xóa hết các attribute hiện có. Save lại. Sau đó edit lại chính sản phẩm này, thực hiện lại bước 2.a) => dữ liệu không được lưu ::)

Có ai biết cách fix bug này hem vậy ?
Thanks

Re: Bug opencart version 1.5.4

Posted: Fri Nov 09, 2012 7:51 am
by quocbinhvip
mình đã kiểm tra roài đâu có thấy lỗi như vậy đâu mà fix

Re: Bug opencart version 1.5.4

Posted: Mon Sep 09, 2013 12:57 pm
by fptadslvietnam
Giờ đã update phiên bản 1.6 chắc dùng ngon hơn nhiều :P
http://fpt247.net/sitemap.xml