Post by labonline » Sat Sep 15, 2012 12:19 pm

Chào mọi người!
Tôi đang xài web sử dụng opencart 1.5.4
Tôi bị mất pass trong http://MyWeb.com/admin.
Nhưng tôi vẫn còn pass trong cpanel
Xin hỏi có cách nào để tôi có thể lấy lại pass trong trường hợp này không.
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.
Trân trọng cám ơn!

Newbie

Posts

Joined
Fri May 27, 2011 1:17 am

Post by peterbin » Wed Jul 03, 2013 5:32 pm

Đúng rồi bác vào phpmyadmin, tìm bảng user ấy, rồi tìm đến dòng admin, chọn Edit, lấy cái mã MD5 đó lên google search key "decode md5" ra một trang giải mã, bác dán cái mã của bác vào rồi ok, ra pass cần tìm luôn

Newbie

Posts

Joined
Wed Jul 03, 2013 5:28 pm

Post by dienlanh20 » Wed Apr 02, 2014 5:58 pm

Bác vào sửa trong phpadmin, thay vì decode mã MD5 thì bác search trên mạng mã MD5 có mã giải sẵn kèm theo thì sẽ nhanh và đơn giản hơn

Newbie

Posts

Joined
Wed Apr 02, 2014 4:57 pm

Post by mariobalotelli » Fri Jul 18, 2014 9:34 pm

mình cũng đang bị lỗi tương tự.


Posts

Joined
Fri Jul 04, 2014 10:40 pm

Post by starloves » Sun Oct 05, 2014 5:01 am

Có bạn nào fix được chưa chỉ mình với mình cũng đang bị lỗi này :*

Starlove chuyên cung cấp các mẫu vay dam depVay dam xoe vay dam dao pho với giá rẻ


Newbie

Posts

Joined
Tue Sep 23, 2014 3:16 am


Post by mikeltn » Sun Oct 05, 2014 12:10 pm

Vào Cpanel > PhpMyAdmin chỉnh lại admin email (trong table user) thành 1 email bạn đang dùng
rồi dùng chức năng reset password

WeDoWeb: OpenCart Development partner and Solutions provider
Our Extensions:
- Custom Product Builder NEW
- Product Image Layers - Product Customiser NEW
- Product Series
and many more
available on OpenCart Store and WeDoWeb Store


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Fri May 04, 2012 8:47 pm
Location - Melbourne, AU

Post by vietnguyen » Sun Nov 02, 2014 12:46 pm

có rất nhiều cách đẻ giải quyết vấn đề này cách 1 là như bạn mikeltn nói cách 2 nếu bạn quên cả user thì có thể vào phpmyadmin để xem lại user đồng thời cũng đổi được pass luôn bạn nhớ set ô password là MD5 thì pass mới chạy.

Newbie

Posts

Joined
Thu Oct 30, 2014 11:06 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest