Page 1 of 1

Tìm không dấu tiếng việt

Posted: Mon May 31, 2021 11:09 pm
by hoangduy1505
Chào mọi người,

Mình có tạo 1 web bằng opencart 3.0.3.7 nhưng khi search tiếng việt không dấu thì không tìm thấy.
vd: từ khóa tên sản phẩm: "Động cơ DC" --> Search "Động cơ" thì tìm thấy còn search "dong co" thì không tìm thấy.
Có anh em nào biết cách fix vấn đề này giúp mình với, đã dạo 1 dòng các module có sẵn trên opencart nhưng chưa tìm được giải pháp.

Thanks,

Re: Tìm không dấu tiếng việt

Posted: Tue Jun 15, 2021 6:34 am
by saosangmo
Bạn sửa câu truy vấn trong hàm getProducts thành like binary sẽ được nhé.