Post by shirosama1209 » Thu May 23, 2019 10:12 pm

Mọi người cho em hỏi xíu là em đã chỉnh ngôn ngữ sang tiếng việt nhưng khi mở trang web thì phần sản phẩm nổi bật nó không hiện là sản phẩm nổi bật mà lại hiện featured ạ?

Newbie

Posts

Joined
Fri May 17, 2019 1:22 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests