Page 1 of 1

Đăng sản phẩm không hiện ra trang chủ ?

Posted: Mon Apr 15, 2019 12:30 pm
by laptopxanh
Mình mới dùng opencart , cài đặt bản 3.0, mình đăng thử sản phẩm vẫn thành công nhưng không hiện ra ngoài trang chủ..xin mọi người giú đỡ ạ. xin cảm ơn rất nhiều.