Page 1 of 1

Opencart nên sử dụng hosting nào tốt nhất?

Posted: Thu Nov 29, 2018 10:07 am
by ntclick
Mình đang sử dụng hosting của stablehost để làm website nhưng cảm giác host chạy rất chậm và trì trệ. Nhất là càng về đêm thì tốc độ load rất lâu. Không biết có bạn nào biết hosting nào để chạy website bằng Opencart tốt thì chỉ giúp mình. Cám ơn nhiều

Re: Opencart nên sử dụng hosting nào tốt nhất?

Posted: Sun Jan 27, 2019 3:11 am
by opencartvietnam
nên dùng hawkhost và chọn server HK nhé bạn.