Post by ntclick » Thu Nov 29, 2018 10:07 am

Mình đang sử dụng hosting của stablehost để làm website nhưng cảm giác host chạy rất chậm và trì trệ. Nhất là càng về đêm thì tốc độ load rất lâu. Không biết có bạn nào biết hosting nào để chạy website bằng Opencart tốt thì chỉ giúp mình. Cám ơn nhiều

Newbie

Posts

Joined
Mon Sep 01, 2014 3:39 pm


User avatar

Posts

Joined
Sat Jan 12, 2019 4:02 pm
Location - Bình Dương, Việt Nam
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests