Page 1 of 1

Cần hướng dẫn tạo các trường để tính giá

Posted: Tue Nov 06, 2018 12:56 pm
by alimap
Cho mình hỏi cách tạo 1 bảng tính giá bằng opencart. VD:
Trường 1 Kiểu nhà: Nhà cấp 4, nhà lầu, nhà phố...
Trường 2 Diện tích: 100m2, 200m2...
Trường 3 Số phòng tắm: 1 - 2 -3
Mỗi 1 option sẽ có 1 mức giá để cộng lại được với nhau ra giá cuối.
Mình cảm ơn