Post by dangthanhgroup » Fri Aug 17, 2018 3:06 pm

Mình nghỉ là double cái module sản phẩm lên , bằng cách nhân bản mấy file product.php , sau đó đổi tên thành tintuc.php hoặc blog.php , rồi mình sử dụng nó làm tin tức, không biết có bác nào làm rồi cho thêm chút kinh nghiệm, xin chân thành cảm ơn


Posts

Joined
Fri Jan 12, 2018 12:17 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests