Page 1 of 1

Làm sao để tách giao diện pc và mobile trong opencart?

Posted: Thu Mar 22, 2018 7:11 pm
by ighost190
Mình có giao diện mobile riêng ( không dùng responsive) và giao diện pc riêng cho mình hỏi làm sao để tách riêng 2 phiên bản này trong opencart vậy nhỉ ?