Post by tuvoblog » Thu Feb 01, 2018 11:54 am

An Media là công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội đã có một website mã nguồn wordpress rồi, nhưng nay để mở rộng hơn An Media muốn tạo thêm một website mã nguồn Opencart với chủ đề dịch vụ tổ chức sự kiện tại Hà Nội để phát triển thêm, vậy chúng tôi phải làm thế nào?

P/s: Tiện thể cho hỏi wordpress và Opencart thì mã nguồn nào tốt hơn, đang phân vân nên mọi người giúp đỡ, cảm ơn

Newbie

Posts

Joined
Thu Feb 01, 2018 11:41 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests