Page 1 of 1

Chuyển dữ liệu sản phẩm, danh mục từ website cũ sang website mới

Posted: Sat Dec 16, 2017 1:24 am
by phuclong_hl
Xin chào,

Web của mình đang dùng theme trên OC 2.3.x. Bây giờ mình cài lại OC 3.0.2 và cài lại một theme khác. Mình muốn chuyển các dữ liệu từ web cũ bao gồm hình ảnh, sản phẩm, danh mục, bài viết sang web mới dùng OC 3.0.2 thì làm thế nào?

Nhờ cao nhân chỉ giúp.

Cám ơn mọi người.

Re: Chuyển dữ liệu sản phẩm, danh mục từ website cũ sang website mới

Posted: Thu Jan 25, 2018 3:13 pm
by kazihaha
Backup dữ liệu lại bằng cái Excel Import//Export tool miễn phí đó, rồi cài qua site mới. Hoặc bạn thuê một số bạn khác làm cho.
-----
https://songcongnghe.com