Post by phuclong_hl » Sat Dec 16, 2017 1:24 am

Xin chào,

Web của mình đang dùng theme trên OC 2.3.x. Bây giờ mình cài lại OC 3.0.2 và cài lại một theme khác. Mình muốn chuyển các dữ liệu từ web cũ bao gồm hình ảnh, sản phẩm, danh mục, bài viết sang web mới dùng OC 3.0.2 thì làm thế nào?

Nhờ cao nhân chỉ giúp.

Cám ơn mọi người.

Newbie

Posts

Joined
Mon Jul 10, 2017 4:36 pm

Post by kazihaha » Thu Jan 25, 2018 3:13 pm

Backup dữ liệu lại bằng cái Excel Import//Export tool miễn phí đó, rồi cài qua site mới. Hoặc bạn thuê một số bạn khác làm cho.
-----
https://songcongnghe.com

https://sieuthithietbivanphong.com


New member

Posts

Joined
Wed Sep 23, 2015 2:13 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests