Page 1 of 1

lỗi cài đặt opencart 3.0

Posted: Sun Dec 10, 2017 2:11 pm
by juscavali9x
các cao nhân chỉ giáo giúp em với ạ
Image

Re: lỗi cài đặt opencart 3.0

Posted: Mon Dec 11, 2017 2:44 am
by straightlight
Xem giải pháp này: https://stackoverflow.com/questions/119 ... ysqld-mysq. Nếu bạn không có quyền truy cập vào các cài đặt này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ máy chủ lưu trữ.