Page 1 of 1

Cho em hỏi web này có phải opencart hay không?

Posted: Fri Dec 02, 2016 4:05 pm
by halinh
web em là btb.vn

Có bác nào biết cách xem mã nguồn web ấy làm bằng mã nguồn j ko? chỉ em với Dạng như kiểu chỉ cần copy link vào rồi show ra hết thông tin về code hay mã nguồn j đó.