Page 1 of 1

Giúp mình htaccess của nginx

Posted: Tue Aug 23, 2016 9:28 am
by sdvlove
Mình mới chuyên qua vps của digitalocean dùng nhưng đến phần link seo cho nginx thì không hoạt động. Ai biết hướng dẫn mình với

Re: Giúp mình htaccess của nginx

Posted: Tue Aug 30, 2016 3:51 pm
by dangthuan2
mình tưởng cái seo nó ở ngay trong phần cài đặt của opencart rồi mà?

Re: Giúp mình htaccess của nginx

Posted: Fri Sep 09, 2016 10:53 am
by davidkimi
Tham khảo thử bài này nhé bạn

Code: Select all

isenselabs.com/posts/how-to-install-and-run-opencart-on-nginx-server

Re: Giúp mình htaccess của nginx

Posted: Fri Sep 09, 2016 6:41 pm
by dangthuan2
chuvutuan wrote:Nginx ko dùng file htaccess bạn ạ, mình có site http://phuonglong.com.vn/ cũng gặp vấn đè với file htaccess
Của bạn link seo vẫn hoạt động mà, theme bác là gì mà nhìn hay thế?