Page 1 of 1

Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Sun Aug 21, 2016 6:18 pm
by himoney
Mình dùng theme Micra nó không có chức năng click chuột vào sản phẩm. Ở các theme khác khi chỉ vào hình 1 sản phẩm mình click chuột vào là nó chuyển đến trang sản phẩm ấy luôn. Theme Micra không có chức năng đó mà phải click vào dòng chữ bên dưới.

Web mình đang thử: http://tradingviet.com

Anh em ai biết chỉnh chức năng đó chỉ mình với, Thank anh em nhiều

Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Tue Sep 20, 2016 10:33 am
by yennhikorea
Chưa hiểu ý bạn hỏi lắm không biết có phải bạn muốn thêm tính năng xem nhanh sản phẩm mà không phải click chuột không (quick view)?

Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Wed Sep 21, 2016 12:38 pm
by himoney
Ý mình là với các theme khác thi bạn click vào hình ở trang chủ của 1 sản phẩm thì sẽ được chuyển đến trang của sản phẩm đó. Nhưng theme này thì không cho bạn click vào hình mà chỉ có thể click vào tên sản phẩm bên dưới hình sản phẩm. Bây giờ mình muốn làm sao có thể click vào hình và hiện ra trang giới thiệu sản phẩm đó như các theme khác ấy mà.

Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Wed Sep 21, 2016 5:13 pm
by dangthuan2
hình như do cái javascrip hay sao ấy bạn.theme đẹp nhỉ.

Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Wed Sep 21, 2016 5:14 pm
by dangthuan2
trang sản phẩm của bạn bị lỗi kìa, phần giá và đặt hàng nó đè lên ảnh.

Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Tue Sep 27, 2016 4:26 pm
by kazihaha
Bạn cần chỉnh sửa một chút trong file của module nào show sản phẩm đó ra hoặc coi trong panel có sẵn không.
Với trong trang sản phẩm bị lỗi thông số đè lên hình kìa.

Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Posted: Wed Nov 16, 2016 9:35 am
by bemba
Web bạn đang bị lỗi responsive kìa. Cái logo chạy ra tít xa.
Boostrap thì phải theo boostrap nhé bạn