Page 1 of 2

Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Thu Apr 21, 2016 2:29 pm
by quangm
Mong các Bac giúp E cố định logo, tìm kiếm, giỏ hàng trên TOP mỗi khi lăn chuột xuống dưới thì vẫn hiển thị logo, tìm kiếm, giỏ hàng ở trên cùng giống trang http://www.lazada.vn/

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Thu Apr 21, 2016 3:44 pm
by kazihaha
Giống mình nè phải không :d http://sieuthithietbivanphong.com
Nhưng mà site bạn là site gì?

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Thu Apr 21, 2016 4:36 pm
by dangthuan2
hướng dẫn mình làm cái này luôn với , và làm sao để cái mục tìm kiếm và giỏ hàng căn giữa khoảng logo thế bác Kazihaha, của mình có bị lệch lên trên, trông xấu qua.

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 22, 2016 9:38 am
by kazihaha
dangthuan2 wrote:hướng dẫn mình làm cái này luôn với , và làm sao để cái mục tìm kiếm và giỏ hàng căn giữa khoảng logo thế bác Kazihaha, của mình có bị lệch lên trên, trông xấu qua.
Tui đang xài theme Journal, nó có 3 kiểu bố trí header, còn 3 cái canh đều nhau thì bó tay :v.

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 22, 2016 10:58 am
by quangm
kazihaha wrote:Giống mình nè phải không :d http://sieuthithietbivanphong.com
Nhưng mà site bạn là site gì?
Mình đang xài theme mặc định opencart 2.2. Bạn có thể hướng dẫn được không?

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 22, 2016 5:24 pm
by kazihaha
Hix kêu đưa cái địa chỉ web để inspect thử xem mà chẳng ai đưa.
Bữa mình thêm cái này vào custom css là được nè, còn nếu không được thì search google nhé.

.is-sticky .sticky-header-center {top :-45px !important}

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 22, 2016 8:45 pm
by moused72
dangthuan2 wrote:hướng dẫn mình làm cái này luôn với , và làm sao để cái mục tìm kiếm và giỏ hàng căn giữa khoảng logo thế bác Kazihaha, của mình có bị lệch lên trên, trông xấu qua.
Để cái search căn giữa logo và cart, bạn hở cái file header.tpl ra

tìm cái này

Code: Select all

<header>
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col-sm-4">
    <div id="logo">
     <?php if ($logo) { ?>
     <a href="<?php echo $home; ?>"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>
     <?php } else { ?>
     <h1><a href="<?php echo $home; ?>"><?php echo $name; ?></a></h1>
     <?php } ?>
    </div>
   </div>
   <div class="col-sm-5"><?php echo $search; ?>
   </div>
   <div class="col-sm-3"><?php echo $cart; ?></div>
  </div>
 </div>
</header>
sửa 2 cái

Code: Select all

<div class="col-sm-5">
<div class="col-sm-3">
đều thành

Code: Select all

<div class="col-sm-4">

Còn cái stick bạn sử dụng Custom Javascript và thêm đoạn code này vào(áp dụng cho theme Default Opencart 2)

Code: Select all

$('header').addClass('original').clone().insertAfter('header').addClass('cloned').css('position','fixed').css('top','0').css('margin-top','0').css('z-index','500').removeClass('original').hide();

scrollIntervalID = setInterval(stickIt, 10);


function stickIt() {

 var orgElementPos = $('.original').offset();
 orgElementTop = orgElementPos.top;

 if ($(window).scrollTop() >= (orgElementTop)) {
  // scrolled past the original position; now only show the cloned, sticky element.

  // Cloned element should always have same left position and width as original element.
  orgElement = $('.original');
  coordsOrgElement = orgElement.offset();
  leftOrgElement = coordsOrgElement.left;
  widthOrgElement = orgElement.css('width');
  $('.cloned').css('left',leftOrgElement+'px').css('top',0).css('width',widthOrgElement).show();
  $('.original').css('visibility','hidden');
 } else {
  // not scrolled past the menu; only show the original menu.
  $('.cloned').hide();
  $('.original').css('visibility','visible');
 }
}

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Sat Apr 23, 2016 11:06 am
by quangm
Cảm ơn Anh moused72 đã hỗ trợ, nhưng đưa vào không chạy được ạ. E dùng Custom Javascript của Viettheme, web sd theme mặc định opencart 2.2. Anh có thể khắc phục giúp.
Nội dung Javascript như anh đã hỗ trợ chỉ thêm đầu và cuối

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Sat Apr 23, 2016 1:00 pm
by moused72
quangm wrote: Nội dung Javascript như anh đã hỗ trợ chỉ thêm đầu và cuối
Em thêm nội dung nguyên như thế, không thêm đầu và cuối nhé.

Theme mặc định em có sửa gì không? gửi cho anh file header.tpl anh xem thử nhé

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Tue Apr 26, 2016 9:46 am
by dangthuan2
moused72 wrote:
dangthuan2 wrote:hướng dẫn mình làm cái này luôn với , và làm sao để cái mục tìm kiếm và giỏ hàng căn giữa khoảng logo thế bác Kazihaha, của mình có bị lệch lên trên, trông xấu qua.
Để cái search căn giữa logo và cart, bạn hở cái file header.tpl ra

tìm cái này

Code: Select all

<header>
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col-sm-4">
    <div id="logo">
     <?php if ($logo) { ?>
     <a href="<?php echo $home; ?>"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>
     <?php } else { ?>
     <h1><a href="<?php echo $home; ?>"><?php echo $name; ?></a></h1>
     <?php } ?>
    </div>
   </div>
   <div class="col-sm-5"><?php echo $search; ?>
   </div>
   <div class="col-sm-3"><?php echo $cart; ?></div>
  </div>
 </div>
</header>
sửa 2 cái

Code: Select all

<div class="col-sm-5">
<div class="col-sm-3">
đều thành

Code: Select all

<div class="col-sm-4">
mình làm theo cái này thì phần search và cart nó chỉ dàn đều, còn phần căn giữa theo chiều dọc thì ko ổn.
cái logo của mình to, nên phần search và cart nó lại nhảy lên trên, như kiểu căn trên ấy.

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Wed Apr 27, 2016 11:59 am
by moused72
Để căn giữa hàng, bạn hãy làm như sau:

mở file header.tpl tìm:

Code: Select all

<div class="col-sm-5"><?php echo $search; ?>
   </div>
   <div class="col-sm-3"><?php echo $cart; ?></div>
sửa thành

Code: Select all

<div class="col-sm-5 top2"><?php echo $search; ?>
   </div>
   <div class="col-sm-3 top2"><?php echo $cart; ?></div>
Mở file stylesheet.css, thêm đoạn sau vào:

Code: Select all

.top2 {
  margin-top: 50px;
}
Bạn sủa giá trị 50px lớn thêm hoặc nhỏ hơn sao cho cân đối là được.

* Lưu ý: Nếu bạn có cài đặt các phần mở rộng dùng OCMOD, bạn phải đăng nhập vào admin->Extension->Modification-> Chọn toàn bộ và click vào Refresh

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Thu Apr 28, 2016 6:01 pm
by quangm
moused72 wrote:
Em thêm nội dung nguyên như thế, không thêm đầu và cuối nhé.

Theme mặc định em có sửa gì không? gửi cho anh file header.tpl anh xem thử nhé
E bỏ thì nó có hiển thị nhưng nó lấy cả top và menu, E chỉ muốn nó lấy header gồm Logo, tìm kiếm và giỏ hàng thôi ạ. Anh xem giúp E
File header của E nguyên bản chưa chỉnh sửa gì ạ. E ko up lên được

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 29, 2016 10:15 am
by moused72
Chắc chắn là file heaer.tpl đã sửa. Em copy file header và paste vào bài viết này anh xem thử

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 29, 2016 11:46 am
by quangm
Đây ạ, Anh xem giúp E:

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<!--[if IE]><![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html dir="<?php echo $direction; ?>" lang="<?php echo $lang; ?>" class="ie8"><![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html dir="<?php echo $direction; ?>" lang="<?php echo $lang; ?>" class="ie9"><![endif]-->
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!-->
<html dir="<?php echo $direction; ?>" lang="<?php echo $lang; ?>">
<!--<![endif]-->
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title><?php echo $title; ?></title>
<base href="<?php echo $base; ?>" />
<?php if ($description) { ?>
<meta name="description" content="<?php echo $description; ?>" />
<?php } ?>
<?php if ($keywords) { ?>
<meta name="keywords" content= "<?php echo $keywords; ?>" />
<?php } ?>
<script src="catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen" />
<script src="catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css" rel="stylesheet">
<?php foreach ($styles as $style) { ?>
<link href="<?php echo $style['href']; ?>" type="text/css" rel="<?php echo $style['rel']; ?>" media="<?php echo $style['media']; ?>" />
<?php } ?>
<script src="catalog/view/javascript/common.js" type="text/javascript"></script>
<?php foreach ($links as $link) { ?>
<link href="<?php echo $link['href']; ?>" rel="<?php echo $link['rel']; ?>" />
<?php } ?>
<?php foreach ($scripts as $script) { ?>
<script src="<?php echo $script; ?>" type="text/javascript"></script>
<?php } ?>
<?php foreach ($analytics as $analytic) { ?>
<?php echo $analytic; ?>
<?php } ?>
</head>
<body class="<?php echo $class; ?>">
<nav id="top">
 <div class="container">
  <?php echo $currency; ?>
  <?php echo $language; ?>
  <div id="top-links" class="nav pull-right">
   <ul class="list-inline">
    <li><a href="<?php echo $contact; ?>"><i class="fa fa-phone"></i></a> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md"><?php echo $telephone; ?></span></li>
    <li class="dropdown"><a href="<?php echo $account; ?>" title="<?php echo $text_account; ?>" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-user"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md"><?php echo $text_account; ?></span> <span class="caret"></span></a>
     <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
      <?php if ($logged) { ?>
      <li><a href="<?php echo $account; ?>"><?php echo $text_account; ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo $order; ?>"><?php echo $text_order; ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo $transaction; ?>"><?php echo $text_transaction; ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo $download; ?>"><?php echo $text_download; ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo $logout; ?>"><?php echo $text_logout; ?></a></li>
      <?php } else { ?>
      <li><a href="<?php echo $register; ?>"><?php echo $text_register; ?></a></li>
      <li><a href="<?php echo $login; ?>"><?php echo $text_login; ?></a></li>
      <?php } ?>
     </ul>
    </li>
    <li><a href="<?php echo $wishlist; ?>" id="wishlist-total" title="<?php echo $text_wishlist; ?>"><i class="fa fa-heart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md"><?php echo $text_wishlist; ?></span></a></li>
    <li><a href="<?php echo $shopping_cart; ?>" title="<?php echo $text_shopping_cart; ?>"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md"><?php echo $text_shopping_cart; ?></span></a></li>
    <li><a href="<?php echo $checkout; ?>" title="<?php echo $text_checkout; ?>"><i class="fa fa-share"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md"><?php echo $text_checkout; ?></span></a></li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</nav>
<header>
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col-sm-4">
    <div id="logo">
     <?php if ($logo) { ?>
     <a href="<?php echo $home; ?>"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>
     <?php } else { ?>
     <h1><a href="<?php echo $home; ?>"><?php echo $name; ?></a></h1>
     <?php } ?>
    </div>
   </div>
   <div class="col-sm-5"><?php echo $search; ?>
   </div>
   <div class="col-sm-3"><?php echo $cart; ?></div>
  </div>
 </div>
</header>
<?php if ($categories) { ?>
<div class="container">
 <nav id="menu" class="navbar">
  <div class="navbar-header"><span id="category" class="visible-xs"><?php echo $text_category; ?></span>
   <button type="button" class="btn btn-navbar navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse"><i class="fa fa-bars"></i></button>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
   <ul class="nav navbar-nav">
    <?php foreach ($categories as $category) { ?>
    <?php if ($category['children']) { ?>
    <li class="dropdown"><a href="<?php echo $category['href']; ?>" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><?php echo $category['name']; ?></a>
     <div class="dropdown-menu">
      <div class="dropdown-inner">
       <?php foreach (array_chunk($category['children'], ceil(count($category['children']) / $category['column'])) as $children) { ?>
       <ul class="list-unstyled">
        <?php foreach ($children as $child) { ?>
        <li><a href="<?php echo $child['href']; ?>"><?php echo $child['name']; ?></a></li>
        <?php } ?>
       </ul>
       <?php } ?>
      </div>
      <a href="<?php echo $category['href']; ?>" class="see-all"><?php echo $text_all; ?> <?php echo $category['name']; ?></a> </div>
    </li>
    <?php } else { ?>
    <li><a href="<?php echo $category['href']; ?>"><?php echo $category['name']; ?></a></li>
    <?php } ?>
    <?php } ?>
   </ul>
  </div>
 </nav>
</div>
<?php } ?>
phungnguyen.com.vn

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 29, 2016 3:38 pm
by moused72
Ko hiểu, em thử dùng ocmod extension này xem

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 29, 2016 4:14 pm
by dangthuan2
moused72 , mình đang dùng cái này:
http://www.opencart.com/index.php?route ... _license=0
trang của mình đây: http://shopbekhoe.com/
bạn biết làm sao để seo cho blog (Kinh nghiệm) ko?thanks bạn

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 29, 2016 5:15 pm
by dangthuan2
quangm wrote:Đây ạ, Anh xem giúp E:

phungnguyen.com.vn
bạn ơi cho mình hỏi cái slide trên trang web của bạn là modun j thế? share mình với, hehe.

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Fri Apr 29, 2016 8:12 pm
by moused72
dangthuan2 wrote:moused72 , mình đang dùng cái này:
http://www.opencart.com/index.php?route ... _license=0
trang của mình đây: http://shopbekhoe.com/
bạn biết làm sao để seo cho blog (Kinh nghiệm) ko?thanks bạn
OK. Để mình thử xem

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Thu May 05, 2016 8:03 am
by dangthuan2
moused72 wrote:
dangthuan2 wrote:moused72 , mình đang dùng cái này:
http://www.opencart.com/index.php?route ... _license=0
trang của mình đây: http://shopbekhoe.com/
bạn biết làm sao để seo cho blog (Kinh nghiệm) ko?thanks bạn
OK. Để mình thử xem
bác moused72 xem thử cái này chưa ạ? m cài xong các thứ, nhưng phần blog coment ko xài được, ko hiểu vì sao?

Re: Cố định logo, Tìm kiếm, giỏ hàng trên top

Posted: Sat Jun 11, 2016 12:42 am
by netzezo
kazihaha wrote:Giống mình nè phải không :d http://sieuthithietbivanphong.com
Nhưng mà site bạn là site gì?

@ kazihaha và các bạn cho mình hỏi Module của kazihaha dùng là module gì vậy?

Thanks!
Image