Page 1 of 1

Opencart bị lỗi hình ảnh sau khi đổi tên miền .com

Posted: Mon Aug 03, 2015 5:45 pm
by leaflifejsc
các anh chị cho em hỏi chút ạ!
trước khi mua tên miền thì em dùng hahavia2.esy.es, vào web này thì mọi cái đều bình thường (mấy cái nút điện thoại, trái tim, ...)
nhưng sau khi mua tên miền hahavia.com rồi trỏ về hosting thì nó lại bị lỗi thế này (anh chị vào 2 cái tên miền sẽ thấy ngay ạ)
mặc dù cùng 1 hosting, vậy sửa lỗi này thế nào ạ?
em cảm ơn trước

Re: Opencart bị lỗi hình ảnh sau khi đổi tên miền .com

Posted: Fri Jul 22, 2016 4:20 pm
by khunglongs
Vào Config.php sửa tên site lại mới.sua trong admin luôn nha zalolap.com
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://domain.com/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://domain.com/');

Re: Opencart bị lỗi hình ảnh sau khi đổi tên miền .com

Posted: Sat Jul 23, 2016 10:33 am
by kazihaha
Sửa lại tên miền trong file config.phpadmin/config.php

Re: Opencart bị lỗi hình ảnh sau khi đổi tên miền .com

Posted: Fri Aug 19, 2016 10:30 pm
by ngoctrinhkorea
Cái này không liên quan gì đến đỏi domain đâu bác, bác xem lại code xem bảo bên IT họ xem cho