Post by vietnguyen » Sun Nov 02, 2014 12:39 pm

1. Thay đổi số sản phẩm hiển thị trên trang chủ:
Trong Admin (http:// Your domain/admin) Extensions > Modules tìm module Latest kick Edit sửa dòng Limit: thành số sản phẩm muốn hiển thị ngoài trang chủ.
2. Thêm tiền tệ cho opencart:
Trong Admin (http:// Your domain/admin): System > Localisation > Currencies chọn Insert để thêm đơn vị tiền tệ cho cửa hàng của bạn, Currency Title là tên loại tiền (ví dụ: Việt Nam Đồng) Code là ký tự đại diện (ví dụ: VNĐ) chọn Status là Enabled để kick hoạt sử dụng.
3. Hướng dẫn tích hợp NganLuong.Vn vào Opencart:
- Download: gói cài đặt
- Coppy các file theo đúng cấu trúc đường dẫn của thư mục
- Vào quản trị admin -> extension -> Payment
- Install phương thức thanh toán bằng ngân lượng
+ Nhập các tham số Site ID, Mật khẩu giao tiếp API, Tài khoản nhận tiền, Địa chỉ gọi lại, Trạng thái đặt hàng, Trạng thái, Xắp xếp
+ Enlable và Save
4. Hướng dẫn tích hợp Baokim.Vn vào Opencart:
- Download: gói cài đặt
- Coppy các file theo đúng cấu trúc đường dẫn của thư mục
- Vào quản trị admin -> extension -> Payment
- Install
+ Nhập các tham số Site ID, Mật khẩu giao tiếp API, Tài khoản nhận tiền, Địa chỉ gọi lại, Trạng thái đặt hàng, Trạng thái, Xắp xếp
+ Enlable và Save
5. Hướng dẫn cài đặt theme cho Shop Opencart:
- Giải nén gói theme của bạn
- Mở file header.tpl trong shop/catalog/view/theme/narayana/common để sửa các thông tin cá nhân của bạn.
- Upload toàn bộ thư mục lên host theo đường dẫn root/shop/catalog/view/theme/
- Vào Trang quản tri shop> Hệ thống>cài đặt>Cửa hàng tìm phần giao diện và chọn theme của bạn và lưu lại.

Newbie

Posts

Joined
Thu Oct 30, 2014 11:06 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests