Post by anhducspkt » Sun Oct 12, 2014 7:26 pm

Image

Cả nhà ơi cho hỏi làm sao chỉnh cái Featured = cái Viewed với

như hình này nè : Image

Cảm ơn cả nhà nhé !

Newbie

Posts

Joined
Sun Oct 12, 2014 12:55 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests