Page 1 of 1

URL keyword đa ngôn ngữ?

Posted: Sun Sep 21, 2014 5:04 pm
by saosangmo
hi,
Mình dùng khoảng 20 dự án bằng opencart nhưng hiện chưa tìm ra cách nào để chuyển URL tương ứng với mỗi ngôn ngữ mình tạo.

Ví dụ:
Khi ở tiếng Việt thì là:
http://xeanhthu.com/cho-thue-xe/cho-thue-xe-thang

Còn khi ở tiếng Anh thì là:
http://xeanhthu.com/car-for-rent/car-for-rent-monthly

Các bạn có kinh nghiệm xin chỉ dạy giúp.
thanks

Re: URL keyword đa ngôn ngữ?

Posted: Thu Sep 25, 2014 2:43 pm
by bunny Chinh
Tướng ứng tên sản phẩm của mỗi ngôn ngữ bạn tao seo keyword cho ngôn ngữ đó. Sửa trong code model product là lưu vô 1 mảng keyword