Post by mylove2430 » Tue Feb 25, 2014 12:52 pm

Thấy mấy website có khung hidden facebook đẹp quá nên lần mò làm theo. Định viết cái module cho tiện mà không biết viết thế nào nên chơi vqmod cho nhanh vậy :D

Chức năng

Khi di chuột vào tự động hiện khung facebook like box.

Demo : http://invicta.cf/

Download

Hướng dẫn.

Opencart phải có vqmod. Bạn có thể download ở đây

Bạn tải thêm vqmod manager để tiện quản lý - Download

Bạn mở file vừa tải về bằng notepad ++

Tìm : https://www.facebook.com/invictavn

Và thay bằng fanpage của bạn.

Sau khi sửa xong, bạn vào Extension (phần mở rộng) -> Vqmod manager - > Chọn tệp tin -> Upload -> Hoàn tất

Hoặc nếu không muốn cài vqmod:

Bạn vào trực tiếp

catalog\view\theme\thư mục theme của bạn\template\common\header.tpl


Chèn đoạn code này dưới thẻ <body>

Code: Select all

<style>
/*Facebook Like */
.slide_likebox {
  float:right;
  width:247px;
  height:385px;
  background: url('http://invicta.cf/upload/fb-invicta-vietnam.png') no-repeat !important;
  display:block;
  color:#FFFFFF ;
  right:-205px;
  padding:0;
  position:fixed;
  top: 170px;
  z-index:1002;
}
 
.slide_text {
  font-family: Geneva, Verdana, sans-serif;
  font-size: 8px;
  padding-left: 10px;
  text-decoration: none;
  color: #FFFFFF;
}
</style>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    jQuery.noConflict();
      jQuery(function (){
        jQuery(".slide_likebox").hover(function(){
        jQuery(".slide_likebox").stop(true, false).animate({right:"0"},"medium");
        },function(){
          jQuery(".slide_likebox").stop(true, false).animate({right:"-205"},"medium");
          },500);
      return false;
    });
</script>
<div class="slide_likebox" style="right: -205px; "> <div style="color: rgb(255, 255, 255); padding: 8px 5px 0pt 50px;"><div class="FB_Loader"></div><span><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/invictavn&width=198&colorscheme=light&show_faces=true&stream=false&header=false&height=368" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:198px; height:368px;" allowtransparency="true"></iframe></span></div></div>
Cũng sửa lại fanpage của bạn như ở trên.

Xong :D
Last edited by mylove2430 on Tue Feb 25, 2014 6:19 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Newbie

Posts

Joined
Thu Jan 30, 2014 10:55 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests