Page 1 of 1

Re: Convert Virtuemart sang Opencart

Posted: Thu Jan 23, 2014 11:14 am
by saosangmo
Sắp tới mình cũng có nhu cầu chuyển đổi sang opencart. Virtuemart chạy trên nền Joomla hơi chậm.
Các bro nào đã làm rồi xin chia sẻ kinh nghiệm hoặc đang làm dở dang thì chuyển mình sẽ hoàn thành nốt rồi chia sẻ lại cộng đồng.

thanks

Re: Convert Virtuemart sang Opencart

Posted: Fri Sep 16, 2016 4:18 pm
by Hannah00
I would like instructions on how to convert VirtueMart to OpenCart by LitExtension migration tool